Tin kinh tế

Sông Lô quan tâm phát triển sản xuất Lâm nghiệp - Trồng và bảo vệ rừng

Những năm qua, ngành nông nghiệp huyện Sông Lô đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhờ đó đã phát huy hiệu quả tài nguyên đất rừng, tích cực phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái; từng bước nâng cao thu nhập cho người dân gắn bó với rừng, tạo động lực cho kinh tế lâm nghiệp phát triển.

 

 

Trong năm 2020, huyện đã tập trung thực hiện công tác trồng rừng, quản lý, khai thác và bảo vệ rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 24,15%. Trồng rừng tập trung 125,8ha, tăng 4,83% so kế hoạch và tăng 0,64% so cùng kỳ; trồng 301.900 cây phân tán, tăng 11.83% so với kế hoạch và tăng 11,8% so cùng kỳ. Cấp phép khai thác rừng với sản lượng gỗ khai thác 7.633,5m3, tăng 15% so với kế hoạch và tăng 140% so với cùng kỳ. Công tác tuần tra, kiểm soát và quản lý khai thác, vận chuyển lâm sản được thực hiện nghiêm túc, qua kiểm tra đã phát hiện, xử phạt 01 vụ khai thác rừng trái phép với số tiền 6 triệu đồng.

Năm 2021, UBND huyện sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường trồng mới các diện tích rừng sau khai thác, đảm bảo trồng mới 120ha rừng sản xuất và 250.000 cây phân tán; không để cháy rừng xảy ra. Duy trì lỷ lệ che phủ rừng đạt trên 24%. Chủ động thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 12/12/2020