An ninh quốc phòng

Sông Lô tiếp tục khám vét sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự từ ngày 2/12 - 31/12/2020

Theo báo cáo của Hội đồng NVQS huyện Sông Lô, sau khi kết thúc việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo lịch vào ngày 30/11/2020, đã có 600 thanh niên đến khám sức khỏe đạt tỷ lệ 79.68%, hiện còn 152 thanh niên chưa đến khám.

 

 

Bên cạnh những xã, thị trấn chấp hành và huy động quân số đến khám tốt như xã Đôn Nhân 28/28; Nhân Đạo 39/40; Phương Khoan 27/27; Đồng Quế 26/26; Nhạo Sơn 24/24; Tân Lập 38/39; thị trấn Tam Sơn 25/26 còn một số xã có tỷ lệ thanh niên chấp hành và huy động quân số đến khám thấp như Đức Bác 42/108; Cao Phong 39/74; Quang Yên 51/64; Lãng Công 53/65; Tứ Yên 23/65. Nguyên nhân tỷ lệ đi khám tuyển thấp được lý giải do nhiều thanh niên đi làm ăn xa;nhận thức của một số bộ phận thanh niên và nhân dân về thực hiện Luật NVQS còn hạn chế…

Xác định công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ quan trọng của huyện, Hội đồng NVQS huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn cần tăng cường vai trò trách nhiệm trong việc vận động các thanh niên chưa thực hiện lệnh khám đi khám vét, đảm bảo đúng luật, đủ 100% quân số theo Lệnh gọi; thời gian khám từ ngày 2/12 đến ngày 31/12, vào các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 tại Trung tâm y tế huyện Sông Lô. Đồng thời cương quyết xử lý nghiêm các đối tượng cố tình chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Hà Minh

Ngày đăng: 04/12/2020