Thông tin cần biết

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 32 lô đất tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô

Phụ lục tải tại đây

Ngày đăng: 03/12/2020
Các tin cùng chuyên mục