Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000- 2020”

Ngày 24/11/2020, huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Quang Ứng -  Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đỗ Huy Chiến - UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phan Quang Tài - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Triệu Văn Trúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện.

 

 

Đồng chí Triệu Văn Trúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của huyện phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gồm 5 nội dung, 7 phong trào cụ thể, được triển khai toàn diện từ năm 2000 theo quyết định số 01 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Trung ương.

Trong những năm qua, việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự. Vai trò và trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn được đề cao.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Qua 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", huyện Sông Lô đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, "Xây dựng gia đình văn hóa" là nội dung cốt lõi, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực thực hiện. Năm 2000, toàn huyện có 11.339/19.291 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 58,78%, đến năm 2020, có 25.675/28.579 hộ đạt GĐVH chiếm tỷ lệ 98,78%; tỷ lệ thôn, TDP đạt văn hóa từ năm 2000 là 76/179 thôn, đạt tỷ lệ 42,46%, đến năm 2020 có 142/146 thôn, đạt tỷ lệ 97,26%. Những kết quả của phong trào đã góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong huyện, không ngừng thúc đẩy kinh tế - văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.

 

 

Đồng chí Dương Quang Ứng -  Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Ứng -  Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân huyện Sông Lô đã đạt được trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020. Để tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2025, đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với phong trào, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xác định xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân, là nhiệm vụ toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ đàn hát dân ca và bảo tồn văn hóa dân tộc…

 

 

 

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sông Lô trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020

 

Nhân dịp này, hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho 17 tập thể và 19 cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020 trên địa bàn huyện./.

Thu Hà - Hà Minh

 


Ngày đăng: 24/11/2020
Các tin cùng chuyên mục