An ninh quốc phòng

Công an xã Tân Lập làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, thời gian qua, Công an xã Tân Lập luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự; chủ động nắm chắc địa bàn, xử lý kịp thời, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

 

 

Công an xã Tân Lập hướng dẫn người dân thực hiện kê khai hộ khẩu 

 

Năm 2020 tình hình ANCT, TTATXH trên đại bàn xã luôn ổn định và giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Lực lượng CA đã được bố trí lưc lượng Công an chính quy do vậy công tác nghiệp vụ hoạt động có hiệu quả. Ngay từ đầu năm Công an xã đã xây dựng kế hoạch lãnh, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, kịp thời ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Giải quyết tốt các vụ việc khi xảy ra, đúng người đúng tội, không để tồn đọng kéo dài. Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, tạm vắng tạm trú trên địa bàn thực hiện tốt, nắm bắt thông tin nhanh chóng giải quyết những vấn đề nảy sinh trên địa bàn.

Hàng năm, Công an xã tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức các bước triển khai thực hiện, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Tổ chức hội nghị lồng ghép của Đảng ủy, UBND xã mở rộng, hội nghị các tổ liên gia tự quản ở thôn và hội nghị sơ kết hàng năm cho hàng trăm lượt đảng viên, quần chúng Nhân dân biết và tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã về tháng cao điểm phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đợt cao điểm phòng chống trộm cắp nơi công sở, đồng thời, củng cố, duy trì, hoạt động có hiệu quả 06 tổ liên gia tự quản.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, cùng với việc tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, những giải pháp tích cực nhằm giữ vững an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Tân Lập luôn tích cực học tập, trau dồi đạo đức, tác phong lối sống, thi đua thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt nội dung “3 xây, 3 chống”. Xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh; đẩy mạnh thi đua 3 giỏi trong lực lượng Công an xã.

Với chức năng là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần tra kiểm soát, nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong các đợt cao điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương. Tăng cường tuần tra canh gác và phối hợp với các lực lượng, đoàn thể giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; thường xuyên thông báo cho nhân dân về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để nhân dân biết và cảnh giác; thông báo cụ thể danh sách những người vi phạm pháp luật thuộc diện quản lý và phân công cụ thể các đoàn viên, hội viên thuộc các ban, ngành, đoàn thể tham gia giúp đỡ, cảm hóa giáo dục họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Rà soát, lên danh sách đối tượng hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, phân loại từng đối tượng để có biện pháp quản lý; tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng hình sự, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã thường xuyên gọi răn đe, giáo dục nhằm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và đề phòng các đối tượng có điều kiện hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội.

Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể từ xã đếna thôn và nòng cốt là lực lượng Công an, ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh trật tự ở Tân Lập được giữ vững và ổn định, năm 2020 trên địa bàn xã xảy ra 19 vụ, trong đó: Tai nạn giao thông 05 vụ; trộm cắp tài sản 06 vụ; ma túy 01 vụ; gây rối trật tự 01 vụ; đánh người 01 vụ, cháy  01 vụ, ngộ độc thực phẩm 01 vụ, mại dâm 01 vụ, thu súng tự chế 01 vụ. Đến nay đã giải quyết theo thẩm quyền 19/19 vụ,  không có trọng án, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Trong thời gian tới, Tân Lập tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; duy trì hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình an ninh trật tự ở địa phương, nâng cao ý thức cảnh giác và vận động nhân dân cùng tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Ngọc Yến

Ngày đăng: 24/11/2020
Các tin cùng chuyên mục