Thời sự tổng hợp

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sông Lô tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo ở cơ sở năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 137-KH/HU ngày 19/02/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy Sông Lô về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020; kế hoạch số 13-KH/BTGHU ngày 05/11/2020 về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2020. Sáng ngày 24/11/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sông Lô tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2020. Dự lớp tập huấn có đồng chí Ngô Chí Tuệ - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thiệu Minh - HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Vũ Thị Lan Anh - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí chuyên viên Ban tuyên giáo và các đồng chí làm công tác tuyên giáo cơ sở.

 

 

 

 

Phát biểu khai mạc lớp học đồng chí Vũ Thị Lan Anh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh mục đích lớp bồi dưỡng lần này nhằm cung cấp nhiều kiến thức, thông tin giúp các đồng chí làm công tác tuyên giáo ở cơ sở được nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và công tác tuyên truyền miệng; đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, nội dung, tổ chức và phương thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác. Đồng chí đề nghị các học viên tham dự lớp nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học; thảo luận, trao đổi đóng góp những vấn đề liên quan đến nội dung các chuyên đề được nghiên cứu. Với những kiến thức đã học kết hợp với kỹ năng, kinh nghiệm làm việc trong thực tiễn có chương trình hoạt động cụ thể, đảm bảo nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả trong công tác.

Trong 03 ngày, trên 100 đại biểu gồm lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy; trưởng, phó Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn, các đồng chí tuyên truyền viên, báo cáo viên các xã, thị trấn được nghe các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu những nội dung cơ bản của công tác tuyên giáo nói chung và tuyên giáo ở cơ sở nói riêng; trong đó đi sâu vào giới thiệu những kỹ năng tuyên truyền miệng như: Tuyên truyền miệng và tổ chức hoạt động của báo cáo viên và tuyên truyền viên; kỹ năng chuẩn bị bài tuyên truyền miệng; kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng và học tập và làm theo Bác trong tuyên truyền miệng. Đồng thời nắm bắt dư luận xã hội trong bối cảnh cấp ủy các cấp chuẩn bị tổ chức quán triệt, học tập, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới đây.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các đại biểu nắm vững các kỹ năng nghiệp vụ của công tác Tuyên giáo, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở địa phương, cơ sở mình, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới, trước mắt là tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 24/11/2020
Các tin cùng chuyên mục