Tin kinh tế

Sông Lô tập trung phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Thời gian gần đây, nghề chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ở huyện Sông Lô không ngừng được mở rộng và đã có bước phát triển đáng kể, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng dần về chăn nuôi, thủy sản. Đến nay, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn vươn lên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế.

Chăn nuôi được định hướng là ngành sản xuất chính trong sản xuất nông nghiệp, đem lại thu nhập cao cho người dân. Nhiều giống con có chất lượng tốt được đưa vào sản xuất; nhiều gia trại chăn nuôi tập trung được hình thành, có quy mô lớn và phương thức chăn nuôi hiện đại, điển hình như chăn nuôi lợn ở Lãng Công, Hải Lựu, Đồng Quế, Đôn Nhân, nuôi gà ở Lãng Công, Phương Khoan...cho thu nhập hàng vài trăm triệu đồng/năm.

 Để tập trung phát triển chăn nuôi, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, trong đó tập trung vào công tác: Quản lý, giám sát dịch bệnh, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, do vậy đã hạn chế được thiệt hại do dịch bệnh gây ra, lĩnh vực chăn nuôi cơ bản giữ được sự ổn định, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 15.712 tấn, tăng 4,7% theo kế hoạch, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó các địa phương trong huyện đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Công tác nuôi trồng thủy sản được huyện Sông Lô quan tâm chỉ đạo phát triển ổn định. Các địa phương tận dụng diện tích mặt nước đồng chiêm trũng áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt trên 900ha. Huyện đã phối hợp với Chi cục thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc triển khai mô hình nuôi cá Rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp tại các xã Đồng Quế, Phương Khoan, Quang Yên, Đồng Thịnh với quy mô 5,8ha. Để duy trì, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, huyện đã tiến hành thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Sông Lô với trọng lượng 355kg cá các loại. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 910ha, tổng sản lượng thủy sản ước đạt trên 1.878 tấn, tăng 3,32% so với cùng kỳ.

Xã Đức Bác với đặc thù có nhiều diện tích ruộng chiêm trũng không thuận lợi gieo trồng nên trong những năm qua nhân dân đã chuyển sang nuôi cá. Trước đây các hộ làm ao nuôi quy mô nhỏ, theo cách tự cấp chủ yếu giải quyết thực phẩm. Tuy nhiên từ khi huyện, tỉnh có nghị quyết đưa thủy sản thành chương  trình kinh tế nông nghiệp trọng điểm, bà con đã vận dụng chuyển nhiều diện tích sang chuyên nuôi, thả cá quy mô lớn theo hình thức 01 lúa, 01 cá, ước thu nhập hàng năm đạt 30 tấn, thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm. Đặc biệt trong mô hình nuôi thả cá lồng trên dòng sông Lô đã có bước phát triển mạnh với trên 40 bè lồng với các loại cá đặc sản như cá lăng, chép giòn...với sản lượng trên 100 tấn, đem lại thu nhập cao cho các hộ nuôi thả.

Từ việc chú trọng nuôi trồng thủy sản trên những vùng đất lúa kém hiệu quả, số hộ thoát nghèo ngày càng nhiều và số hộ làm giàu từ nuôi trồng thủy sản ở Sông Lô cũng đã tăng cao. Từ những mô hình nuôi cá truyền thống đến những mô hình nuôi cá đặc sản, với phương thức chăn nuôi chuyển từ quảng canh sang nuôi trồng với quy mô lớn, có đầu tư bài bản và hướng an toàn dịch bệnh ngày càng phổ biến tại địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản có giá trị kinh tế cao trên địa bàn, huyện Sông Lô sẽ tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường tập huấn, thông tin nâng cao kiến thức cho nông dân; chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật; xây dựng, nhân rộng các mô hình trình diễn chăn nuôi, thuỷ sản có giá trị kinh tế cao để khuyến khích người dân tham gia vào phát triển, mở rộng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của huyện ngày càng phát triển hơn.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 19/11/2020