Truyền hình

Chương trình ca múa nhạc chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại xã Lãng Công

 

Ngày đăng: 01/11/2020