Tin Văn hóa xã hội

UBMTTQ xã Đồng Thịnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Vừa qua, UBMTTQ xã Đồng Thịnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020). Dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Tuyên - UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Ban thường trực UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Ủy viên ủy Ban MTTQ xã và trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn dân cư trên địa bàn xã.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong 90 năm qua, ôn lại những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước. Cùng với sự phát triển và trưởng thành của MTTQ Việt Nam, thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Đồng Thịnh đã tăng cường phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai khá toàn diện, sâu rộng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”,.. góp phần xóa đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Tuyên - UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện Sông Lô và lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Đồng Thịnh đã biểu dương những thành tích mà UBMTTQ xã Đồng Thịnh đã đạt được những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới MTTQ xã Đồng Thịnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng xã Đồng Thịnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hà Minh

Ngày đăng: 13/11/2020