Truyền hình

Huyện Sông Lô tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

Ngày đăng: 29/10/2020