An ninh quốc phòng

Huyện Sông Lô tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

Chiều ngày 28/10/2020, UBND huyện Sông Lô đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện. Cùng dự có các đồng chí là thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 được Hội đồng NVQS tỉnh dự kiến giao cho huyện Sông Lô là 210 nam công dân. Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện thực hiện tốt việc rà soát, nắm và quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. UBND huyện đã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với mỗi cơ quan thành viên hội đồng. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực, chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện trong công tác tuyên truyền; hướng dẫn các xã, thị trấn các bước tuyển quân.

Các ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Theo kế hoạch, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 được tiến hành theo các bước: Rà soát, phúc tra nắm nguồn; sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; hướng dẫn công dân đủ sức khỏe khai lý lịch nghĩa vụ quân sự, công an; tổ chức hiệp đồng với đơn vị nhận quân, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; tổ chức Lễ giao, nhận quân trong tháng 2/2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện yêu cầu: Các địa phương, cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gọi công dân nhập ngũ theo phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật; tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đảm bảo chất lượng; quản lý nắm chắc số Thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2021; đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng chống đối Luật nghĩa vụ quân sự, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao với chất lượng cao nhất./.

Bích Ngọc – Ngọc Yến

Ngày đăng: 29/10/2020