Tin kinh tế

Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô làm tốt công tác phát triển, bảo vệ rừng

Nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của rừng đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, những năm qua Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân về trồng rừng và thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, phòng cháy - chữa cháy rừng. Qua đó, nhiều năm nay, diện tích rừng trên địa bàn Hạt quản lý luôn được bảo vệ, phát triển tốt.

 

 

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Sông Lô hiện nay là trên 3.937 ha, trong đó, diện tích rừng phòng hộ 1.438 ha, diện tích rừng sản xuất 2.499 ha, tập trung chủ yếu ở các xã Đồng Quế, Quang Yên, Lãng Công. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn cùng phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, phát triển rừng; tiếp tục giao đất, giao rừng cho người dân; rà soát, đánh giá, quy hoạch lại rừng, đất rừng, duy trì hợp lý diện tích rừng phòng hộ, vùng trồng rừng tập trung.

Để tăng diện tích rừng trồng mới, phủ xanh đất trống, đồi trọc, Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu trồng rừng đến từng đơn vị và địa phương trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp. Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt chính sách giao đất, giao rừng của Nhà nước và những chính sách hỗ trợ thiết thực đối với các chủ rừng của huyện, sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền huyện Sông Lô, người dân đã cải tạo đất và đầu tư vốn phát triển cây rừng, làm giàu từ rừng và góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc. Trong 5 năm (2015-2020), huyện Sông Lô đã trồng mới được 844,49 ha rừng tập trung; tỷ lệ che phủ rừng đạt 24,15%. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu và đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp tại các địa phương trên địa bàn huyện, việc phát triển kinh tế kết hợp trồng, bảo vệ rừng còn đem lại hiệu quả về kinh tế cho người dân địa phương.

Cùng với đẩy mạnh tiến độ trồng rừng, công tác bảo vệ rừng phòng, chống cháy rừng cũng được Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô hết sức chú trọng. Để bảo vệ gần 4.000 ha đất rừng tự nhiên, đặc biệt là 320 ha rừng có nguy cơ cháy cao, Hạt Kiểm lâm huyện đã phân công lực lượng phòng, chống cháy rừng từ huyện đến xã; đồng thời, thường xuyên tiếp nhận thông tin cấp báo cháy rừng, chủ động thông báo, huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời dập tắt khi có đám cháy xảy ra. Nhờ vậy, đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc cung cấp thông tin, tố giác kịp thời các hành vi phá hoại rừng, khai thác rừng trái phép. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh 01 vụ vi phạm pháp luật, phạt 6 triệu đồng, tịch thu 0,916m3 gỗ thông thường từ nhóm V-VIII.

Xã Đồng Quế là một trong những địa phương luôn chủ động phối hợp tốt với Hạt Kiểm huyện trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bảo vệ và phát triển rừng đến toàn thể nhân dân. Ông Lê Công Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Quế cho biết: “Xã Đồng Quế là địa phương có diện tích rừng phòng hộ lớn thứ 2 của huyện Sông Lô. Đặc biệt, từ khi có quyết định của UBND tỉnh về việc xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Vân Trục và hồ Bò Lạc cũng như các quần thể Thiền viện Trúc lâm Tuệ Đức, Thác Bay, trong tương lai nơi đây sẽ trở thành vùng du lịch sinh thái đầy tiềm năng, thu hút đông đảo khách du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Bởi thế, chính quyền xã đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm thường xuyên cử cán bộ phụ trách địa bàn tuyên truyền, ký cam kết với các hộ gia đình sống ven rừng về nguy cơ cháy rừng trong mùa khô để người dân biết, nêu cao ý thức bảo vệ rừng, có phương án ứng trực và sẵn sàng chữa cháy”.

Hạt đã cùng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã kiện toàn, củng cố các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng; đẩy mạnh công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác PCCCR; thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong PCCCR; thường xuyên theo dõi diễn biến phức tạp của thời tiết, trong những giờ cao điểm bố trí lực lượng trực 24/24h; hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc phát quang, tạo đường băng cản lửa, thu gom và xử lý thực bì đúng quy định.

Ông Vũ Ngọc Hiến - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô cho biết: “Theo dự báo, năm 2020 thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ nắng nóng diễn ra trên diện rộng và kéo dài, dễ gây ra tình trạng cháy rừng. Để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, ngay từ đầu năm 2020, Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời tham mưu cho UBND huyện, các xã, thị trấn xây dựng phương án giữ vững ổn định rừng; phương án tác chiến PCCCR tại các địa bàn trọng điểm cháy rừng.”

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm cũng có một số khó khăn trong việc quản lý và phát triển rừng. Việc quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất còn nhiều bất cập, giữa 2 xã giáp ranh (xã Đồng Quế, huyện Sông Lô và xã Vân Trục, huyện Lập Thạch) nhưng lại được quy hoạch hai loại rừng khác nhau; việc quy hoạch rừng sản xuất của Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch trên địa bàn thôn Thành Công, xã Lãng Công nằm trong vùng lõi rừng phòng hộ, trên đầu hồ chứa nước tưới tiêu của Hồ Suối Sải gây khó khăn trong công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp; diện tích rừng manh mún, không tập trung, địa bàn rộng, lực lượng mỏng, Kiểm lâm địa bàn phụ trách phải kiêm nhiệm nhiều việc nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ địa bàn đôi khi còn chưa kịp thời; công tác khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về kinh doanh rừng, sản xuất nông lâm kết hợp, phát triển lâm sản ngoài gỗ có chất lượng cao đã được quan tâm nhưng chưa được triển khai nhân rộng, chưa được hỗ trợ của nhà nước.

Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân về các quy định của pháp luật trong thực hiện bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường sự kết hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn có rừng để thực hiện việc kiểm tra bảo vệ rừng và PCCCR, nhằm giảm số vụ vi phạm trái phép như cháy rừng, khai thác rừng, kinh doanh chế biến, san ủi đất rừng, chuyển đổi mục đích, gây nuôi, giết mổ động vật hoang dã trên địa bàn.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 09/11/2020