An ninh quốc phòng

Hội nghị triển khai xây dựng mô hình “ 5 tự quản về ANTT” tại thôn Anh Dũng xã Bạch Lưu

Để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, phù hợp với yêu cầu tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, góp phần phục vụ tốt cho công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Mới đây, xã Bạch Lưu tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình “ 5 tự quản về ANTT” tại thôn Anh Dũng.

 

 

Dự buổi lễ có đồng chí Triệu Văn Chúc- Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thiếu tá Phùng Quý Hợi- Trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh; các đồng chí đại diện phòng, ban chuyên môn Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo và các đội nghiệp vụ Công an huyện Sông Lô; đại diện Công an huyện Sơn Dương- Tuyên Quang; lãnh đạo Đảng ủy- UBND xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang địa bàn giáp ranh Bạch Lưu; Chủ tịch 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng đại diện người dân thôn Anh Dũng.

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo khảo sát đề nghị xây dựng mô hình; kế hoạch của UBND xã, các quyết định của UBND xã về việc thành lập mô hình và Ban chỉ đạo mô hình. Theo đó, mô hình 5 tự quản tại thôn Anh Dũng gồm có: Tự quản về phòng chống tội phạm; tự quản về phòng chống tệ nạn xã hội; tự quản về bảo vệ tải sản; phòng chống cháy nổ; tự quản về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; tự quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

 

 

Kí kết thực hiện quy ước xây dựng mô hình điểm

 

Tại buổi lễ cũng đã phát động thi đua và ký kết thực hiện Quy ước, xây dựng mô hình điểm tại thôn Anh Dũng. Đây là mô hình được xem là có bước đột phá nhằm nâng cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập hợp phát huy sức mạnh đoàn kết của các ban, ngành đoàn thể tổ chức xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ ạn xã hội, bảo đảm ANTT, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT- XH của địa phương. Đồng thời, thông qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản, phối hợp cung cấp thông tin về hoạt động của tội phạm cho lực lượng công an.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Triệu văn Chúc- Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQđề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết trọng tâm là Chỉ thị số 46 ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Kết luận 44 ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kiện toàn, nâng cao chất lượng của BCĐ phòng chống tội phạm TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cấp xã đến thôn; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tự quản. Hàng năm đề ra chương trình, tổ chức phong trào gắn với tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày hội toàn dân đại đoàn kết; lựa chọn xây dựng và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, có hình thức khuyến khích biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ; các xã thị trấn cần xây dựng mô hình điểm 5 tự quản về ANTT ở đơn vị mình, sau đó nhân rộng trên địa bàn, đáp ứng công tác đảm bảo ANTT tại địa phương./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 09/11/2020