Tin Văn hóa xã hội

Uỷ ban MTTQ xã Nhạo Sơn phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, UBMTTQ xã Nhạo Sơn luôn tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

UBMTTQ xã luôn đi đầu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhờ đó đời sống người dân dần nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn ở mức thấp, trong quy trình đó đã xuất hiện nhiều những mô hình phát triển kinh tế mới, cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả: Như Công ty TNHH Hải Anh do chị Nguyễn Thi Huệ làm giám đốc, Công ty TNHH Phú Cường do bà Nguyễn Thị Ngọc Tân, hộ bà Kiều Thị Nhàn kinh doanh vật liệu xây dựng, bà Trần Thị Thoa kinh doanh điện nước, bà Vũ Thị Phong kinh doanh cám cò là hội viên phụ nữ thôn Hoa Cao, các mô hình trên tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn; mô hình trang trại chăn nuôi lợn khép kín, từ nguồn giống, chăn nuôi, mang lại giá trị thu nhập cao cho nhân dân; mô hình trang trại nuôi gà thương phẩm, gà đẻ trứng; mô hình trang trại nuôi chim câu của các hộ... Có rất nhiều mô hình trang trại hiện nay là hình mẫu để cho bà con nhân dân địa phương tham quan học hỏi, tạo công ăn việc làm cho chính người tại địa phương.

Từ năm 2009 đến nay UBMTTQ và các tổ chức thành viên xã Nhạo Sơn luôn chú trọng đến công tác tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh; thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên. Từ đó đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ xã đã triển khai 5 nội dung của cuộc vận động đến MTTQ các thôn dân cư và các tổ chức thành viên để vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia XDNTM, đô thị văn minh. Tham gia phong trào xây dựng và cải tạo cống rãnh nước thải, xã Nhạo Sơn đã huy động sức mạnh toàn dân xây dựng được 7.000m mương rãnh thoát nước thải; phong trào thôn dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp ở 6/6 thôn dân cư, lắp xong hệ thống bóng điện trên các tuyến đường, thực hiện ngày thứ 7 xanh hàng tuần ra quân vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm...

Với phương châm tập chung hướng về thôn dân cư, phát huy quy chế dân chủ, xây dựng thôn dân cư phát triển toàn diện về kinh tế - văn hóa - chính trị - an ninh, thực hiện công bằng, dân chủ và văn minh. UBMTTQ xã đi sâu, đi sát tới các thôn dân cư, phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Pháp lệnh quy chế dân chủ ở cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, từ đó nhân dân tin tưởng chấp hành tốt theo sự lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các cuộc vận động ủng hộ của các cấp.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, công tác vận động quỹ “Vì người nghèo” hàng năm được triển khai có hiệu quả. Năm 2020, toàn xã đã huy động được gần 07 triệu đồng quỹ “Vì người nghèo”; Từ nguồn quỹ này, MTTQ xã đã phối hợp hỗ trợ xây dựng mới 02 nhà và sửa chữa 01 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống 1,89%. Bên cạnh đó, MTTQ xã đã chủ động đề xuất với lãnh đạo xã tổ chức phát động ủng hộ phòng chống Covid-19 được trên 25 triệu đồng; tổ chức phát động ủng hộ giúp đỡ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng của thiên tai gây ra được hơn 38 triệu đồng. Những việc làm thiết thực của UBMTTQ xã Nhạo Sơn đã giúp hộ nghèo khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, đồng thời, tạo nên sự gắn bó, đoàn kết trong nhân dân; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Nhằm phát huy dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, Ủy ban MTTQ xã tham gia tích cực vào các văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ủy ban MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội tập trung vào những lĩnh vực nhân dân bức xúc, quan tâm, như: Giám sát thực hiện cơ chế chính sách đối với hộ nghèo; việc chi trả chế độ cho người có công; việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng... Qua giám sát, đã phát hiện và phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhiều vụ việc sai phạm, tiêu cực ở cơ sở, từ đó nhiều vấn đề bức xúc được giải quyết, tháo gỡ, tạo niềm tin, đồng thuận trong nhân dân.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân, UBMTTQ xã Nhạo Sơn đã cùng với Ban chỉ đạo xã thực hiện bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa năm 2020, kết quả tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%, thôn văn hóa đạt 100%. Phối hợp với chính quyền và các ngành đoàn thể xã thường xuyên tổ chức nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào luyện tập TDTT của xã nhà được đẩy mạnh và phát triển, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân; các môn thể thao thường được duy trì và là thế mạnh của địa phương khi đi tham gia thi đấu tại các giải xã tổ chức, huyện tổ chức như: Bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền hơi nam, bóng đá, bóng bàn, cầu lông…

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, đổi mới mạnh mẽ nội dung một cách sáng tạo, hiệu quả. Tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Ngọc Yến

Ngày đăng: 08/11/2020