An ninh quốc phòng

Xã Lãng Công khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Mới đây, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Lãng Công tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự  cho 69 công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2021.

Theo đó, việc khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự được thực hiện đối với công dân trong độ tuổi từ 18-25;  công dân qua đào tào trình độ cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi. 100% công dân được khám sàng lọc các bước, như: Chiều cao, cân nặng, vòng ngực và 10 bệnh quy định về miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự và khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.

Trước đó, với tinh thần quán triệt của cấp ủy chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền về tuyển quân năm 2021 và các quy định của Luật nghĩa vụ quân sự  được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân; công tác chuẩn bị khám sơ tuyển được chuẩn bị chu đáo. Việc khám tuyển được diễn ra công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, dân chủ, đúng đối tượng và đủ các chuyên khoa. Qua khám có 47 công dân đạt sức khỏe loại 1 đến loại 3.

Được biết trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, xã Lãng Công được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện giao chỉ tiêu 23 hồ sơ. Trong thời gian tới, những công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự  sẽ tiến hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự  cấp huyện; đồng thời xã Lãng Công tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, kiên quyết xử lý nghiêm những công dân trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 06/11/2020