Tin Văn hóa xã hội

Phụ nữ xã Đôn Nhân tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội LHPN xã Đôn Nhân hiện có trên 1000 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội. Những năm qua, Hội đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, trong đó phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được Hội thực hiện có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được Hội LHPN xã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua sôi nổi với nhiều nội dung, hình thức phong phú thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Để đảm bảo tính thiết thực, đồng bộ, hiệu quả, Hội LHPN xã đã chú trọng gắn các nội dung của phong trào thi đua với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức  phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Đồng thời tập trung khai thác các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để nâng cao hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ và khuyến khích phụ nữ phát huy nội lực, tinh thần tự chủ trong học tập, lao động, công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Một trong các hoạt động quan trọng của Hội để xây dựng gia đình hạnh phúc chính là thực hành tiết kiệm, chị em giúp nhau giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Hội đã đảm bảo duy trì tốt 02 tôt TK&VV,  nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với NHCSXH, hiện nay dư nợ do hội quản lý là 2 tỷ đồng cho 90 hộ vay, số dư tiết kiệm trên 100 triệu đồng. Chỉ đạo 100% các chi hội tiếp tục vận động cán bộ hội viên duy trì nguồn vốn tiết kiệm tại chi hội, tạo nguồn vốn vay tại chỗ cho hội viên phát triển kinh tế, phát triển chăn nuôi, sản xuất. Thông qua các hoạt động trên đến nay trên toàn xã có trên 100 hộ phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên. Đặc biệt giới thiệu sản phẩm ổi do hội viên phụ nữ trồng, tham gia trưng bày gian hàng sản phẩm nông sản tại hội nghị 526 về sản phẩm an toàn thực phẩm do hội nông dân và phụ nữ phối hợp. Hội tiếp tục tuyên truyền duy trì và mở rộng phát triển sản phẩm sạch để giữ thương hiệu riêng của vùng mang lại sự phát triển kinh tế làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, phụ nữ trong xã còn chú trọng chăm lo cho tổ ấm gia đình; tích cực học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng trong tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt, tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, phòng chống tệ nạn xã hội từ trong mỗi gia đình. Thực hiện xây dựng gương điển hình tiên tiến 09/09 chi hội. Trong năm xây dựng, phát hiện, nhân rộng 15 điển hình là cá nhân và 07 điển hình tập thể nhằm tuyên truyền nhân rộng mô hình, cách làm hay trong các phong trào thi đua, hoạt động hội và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể như: chị Sinh chi hội Hòa Bình, chị Hương chi hội Tân Lập, chị Duyên chi hội Dân Chủ…; đã lan tỏa những tấm gương sáng để hội viên học tập và làm theo mang lại ý nghĩa và giá trị cao trong phong trào chung của hội cũng như sự phát triển kinh tế, văn hóa, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới của xã.

Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ xã Đôn Nhântiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, như phong trào tiết kiệm; giúp nhau vốn, ngày công lao động, kinh nghiệm làm ăn; giúp đỡ các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Vận động phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”.

Thu Hà


Ngày đăng: 08/11/2020