An ninh quốc phòng

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bạch Lưu tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2021, ngày 3/11/2020, Hội đồng NVQS xã Bạch Lưu tổ chức khám sơ tuyển NVQS cho các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên hội đồng NVQS tham gia công tác điều động thanh niên tham gia khám sơ tuyển sức khỏe NVQS, trên cơ sở tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn thực lực thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên và nhân dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Để thanh niên khám tuyển đông đủ, hội đồng NVQS địa phương  đã tổ chức phát thông báo trước 15 ngày để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám tuyển. Đặc biệt, đối với những thanh niên đang đi làm ăn xa, hội đồng NVQS xã đã yêu cầu gia đình vận động thanh niên tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định. Ngoài ra xã còn chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, trang thiết bị, trang trí khánh tiết tại các điểm khám; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; phân công các thành viên Hội đồng NVQS nắm chắc số thanh niên trong diện khám sơ tuyển tại mỗi thôn, khu dân cư, đôn đốc số thanh niên này có mặt khám sơ tuyển đúng thời gian qui định.

Trong đợt khám sơ tuyển lần này, xã Bạch Lưu có 33 thanh niên trong nguồn nghĩa vụ quân sự đến khám. Tại buổi khám, các thanh niên đã được khám về thể lực chung như: đo Chiều cao, vòng ngực, cân nặng và một số bệnh lý khác… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các thanh niên đã đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám sơ tuyển. 

Kết quả 100% thanh niên đến sơ tuyển đều chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, từ đó thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.  Kết thúc đợt khám sơ tuyển, Hội đồng NVQS xã Bạch Lưu đã lựa chọn được 22 thanh niên đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 06/11/2020