An ninh quốc phòng

Đồng Thịnh tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Vừa qua, xã Đồng Thịnh tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Để đảm bảo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Đồng Thịnh đã tổ chức phát lệnh điều khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đối với 80 nam công dân có độ tuổi từ 18 đến 27. Trước khi khám sơ tuyển, xã đã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, giao nhiệm vụ cho các thành viên; rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Đồng thời, để thanh niên tham gia khám sơ tuyển đông đủ, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức phát thông báo trước đó 15 ngày để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám tuyển; đặc biệt đối với những thanh niên đang đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS xã đã vận động gia đình có thanh niên về tham gia khám tuyển theo đúng thời gian quy định. Các bước triển khai thực hiện khám sơ tuyển tại xã được Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã triển khai chu đáo, chặt chẽ, đúng luật.

Trong đợt khám sơ tuyển lần này, có 67 thanh niên trong nguồn nghĩa vụ quân sự đến khám. Các thanh niên đã được khám theo quy định về thể lực chung như: chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim, khám chuyên khoa nội, ngoại, da liễu và mắt, tìm hiểu và khai thác những tiền sử bệnh tật.

Sau khám sơ tuyển, xã Đồng Thịnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, các chính sách về quyền lợi và nghĩa vụ đối với quân nhân và gia đình thân nhân, làm tốt công tác quản lý số thanh niên khám trúng sơ tuyển tại xã.

 

 

Hà Minh

Ngày đăng: 06/11/2020