An ninh quốc phòng

Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại huyện Sông Lô

Thời gian qua, Công an huyện Sông Lô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực này.

Theo báo cáo của Công an huyện Sông Lô, trong 10 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã tập trung triển khai và đạt được những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, từ công tác tham mưu, ban hành và triển khai văn bản đến tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp.

Cụ thể, Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trực tiếp phụ trách Tổ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo từng lĩnh vực.

Từ đầu năm đến nay, Tổ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên 500 lượt trên hệ thống loa truyền thanh về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; tổ chức 17 cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho 162 cơ sở với 345 người tham gia; phối hợp tổ chức 02 lớp tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng dân phòng, nhân dân xã Lãng Công và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Lãng Công; tổ chức 02 lớp huấn luyện lại nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Lãng Công và giáo viên, cán bộ, công nhân viên một số trường học trên địa bàn huyện; hướng dẫn, đôn đốc 120 cơ sở là các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng "Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10" tại trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi công cộng có nhiều người đi lại; phối hợp với các cơ quan tuyên truyền xây dựng 14 phóng sự, 12 tin, bài khuyến cáo tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, các gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” trên địa bàn huyện phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhờ vậy, trong 10 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện chỉ xảy ra 4 vụ cháy, giảm 2 vụ so với năm 2019. Thiệt hại ước tính khoảng 542 triệu đồng, giảm 106 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019…

Ngoài việc tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, Tổ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chủ động nắm bắt tình hình liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện. Đồng thời, Tổ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm, khu vực trong trụ sở 17 xã, thị trấn phục vụ Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn và kiểm tra trong trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sông Lô phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ còn tiến hành hướng dẫn, kiểm tra định kỳ an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 342 lượt cơ sở. Qua công tác kiểm tra phát hiện 225 cơ sở còn tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 7,1 triệu đồng đối với 11 trường hợp, đồng thời yêu cầu các cơ sở trên khắc phục các tồn tại thiếu sót.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Công an huyện Sông Lô nói chung và Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói riêng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy rất cần sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân trong việc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, hướng tới mục tiêu chung nhằm góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện Sông Lô ngày càng giàu đẹp, phồn vinh./.

Hà Minh

 

Ngày đăng: 30/10/2020
Các tin cùng chuyên mục