Tin Văn hóa xã hội

Cựu chiến binh Tạ Xuân Thủy - Tấm gương sáng trong xây dựng gia đình văn hóa xã Đồng Quế

Trong những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn xã Đồng Quế, huyện Sông Lô đặc biệt quan tâm phát triển. Đã có nhiều những tấm gương tập thể, cá nhân được vinh đanh, tuyên dương, trong đó có gia đình Cựu chiến binh Tạ Xuân Thủy - thôn Đồng Văn xã Đồng Quế.

Là một thương binh trong kháng chiến chống Mỹ, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế” ông Thủy luôn chủ động lập kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, từ đó có điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình, cũng như có điều kiện giúp đỡ bà con trong thôn xóm và tham gia mọi hoạt động của thôn dân cư phát động. Gia đình ông luôn gương mẫu tiên phong đi đầu trong việc thực hiện các phong trào thi đua như: “Cựu chiến binh gương mẫu” của Chi hội CCB, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Chi hội Phụ nữ, “Gia đình Nông dân Văn hóa thi đua sản xuất giỏi” của Chi hội Nông dân, “Ông Bà, Cha Mẹ mẫu mực, Con Cháu thảo hiền” cuả Chi hội Người cao tuổi và đặc biệt là Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Chương trình Xây dựng Nông thôn mới của địa phương, từ đó vận động các thành viên trong gia đình cùng thực hiện.

Với bản lĩnh của người lính cụ Hồ, bản thân ông Thủy luôn tâm niệm phải xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ về mọi mặt thì mới có điều kiện để tương trợ giúp đỡ mọi người trong thôn xóm, do vậy cùng các thành viên trong gia đình, ông luôn tích cực tham gia lao động, tham gia vào CLB Gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ văn hoá thể thao, tham gia các buổi tập huấn, bồi dưỡng tuyên truyền các kiến thức như: Bình đẳng giới, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, kiến thức pháp luật..., nhờ đó gia đình luôn yên ấm, hạnh phúc, yêu thương nhau, các con đều trưởng thành, các cháu ngoan ngoãn hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và đều được học hành thành đạt, các thành viên trong gia đình luôn gìn giữ nếp sống văn minh, lành mạnh và đều là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam. Nhiều năm qua, cuộc sống gia đình ông Thủy luôn hạnh phúc, vui vẻ. Bản thân ông Thủy dạy con rất nghiêm; thường xuyên nhắc nhở các con giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Ông Thủy chia sẻ “ Tôi có 05 người con đều là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, 02 con là cán bộ quản lý ngành giáo dục và 03 con là giáo viên, 01 con làm trong ngành y tế, các con tôi đang công tác trên địa bàn huyện Sông Lô, dù ở cương vị, lĩnh vực nào cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công dân nơi cư trú, luôn tâm huyết cùng với gia đình và bà con nhân dân trong thôn hưởng ứng và thực hiện các phong trào do thôn, xã và cấp trên phát động, qua đó cùng với tập thể thôn Đồng Văn nơi gia đình tôi và các con tôi đang sinh sống xây dựng và phát triển thôn ngày một giàu đẹp văn minh, luôn được bà con và nhân dân trong thôn tin yêu”.

Bên cạnh đó gia đình ông luôn đoàn kết gắn bó với nhân dân trong thôn, thực hiện hương ước, quy ước của thôn, phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm ... Tích cực giúp đỡ bà con thôn xóm trong lao động, sản xuất, giúp sức lao động, kiến thức và nguồn vốn để bà con cùng tham gia sản xuất kịp thời vụ, tương trợ lẫn nhau trong hoạn nạn cũng như khi mừng vui hạnh phúc. Vận động các thành viên trong gia đình và bà con lối xóm tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cống rãnh nước thải và các hoạt động nhân đạo từ thiện khác.

Bản thân và gia đình luôn gương mẫu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng Nông thôn mới của địa phương, gia đình ông đã làm tốt công tác tuyên truyền và đầu tàu gương mẫu, vận động được các hộ trong thôn tự nguyện hiến hàng trăm mét đất thổ cư, đất vườn, đất nông nghiệp để thôn xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, qua đó được bà con nhân dân trong thôn tín nhiệm và cùng thực hiện. Vận động các con tạo điều kiện để nhà nước thu hồi hàng trăm mét đất vườn, đất thổ cư để làm đường tỉnh lộ. Gia đình nhiều năm liền được công nhận là Gia đình Văn hóa xuất sắc.

Ngọc Yến – Thu Hà

 

Ngày đăng: 28/10/2020