An ninh quốc phòng

Bàn giao quân nhân dự bị cho Trung đoàn 834

Vừa qua, Ban chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô tổ chức giao quân nhân dự bị sỹ quan, hạ sỹ quan cho Trung đoàn 834 để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2020.

Đợt này huyện Sông Lô có 38 quân nhân dự bị thuộc khung tập tham gia huấn luyện 18 ngày, 180 quân nhân dự bị sỹ quan, hạ sỹ quan tham gia huấn luyện tập trung 15 ngày. Xác định việc xây dựng lực lượng dự bị động viên nói chung và xây dựng đội ngũ sỹ quan dự bị nói riêng của huyện ngày càng vững mạnh, góp phần bổ sung, tăng cường cho lực lượng thường trực của quân đội khi có nhu cầu chiến đấu là một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua huyện Sông Lô luôn quan tâm xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, trình độ chiến đấu cao, thành thạo các động tác yếu lĩnh trong chiến đấu, huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng tổ hợp của LLVT địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trong thời kỳ mới.

Kết thúc buổi bàn giao, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô đã bàn giao an toàn tuyệt đối 100% quân số.

Hà Minh

Ngày đăng: 27/10/2020