Tin Văn hóa xã hội

Hội LHPN xã Quang Yên xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã đi vào thực tiễn cuộc sống và trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng rãi trong hội viên phụ nữ. Với những cách làm hay, sang tạo, phụ nữ xã Quang Yên đã có nhiều mô hình hay, hiệu quả, thiết thực đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới.

 

 

Để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN xã Quang Yên đã gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Do vậy, các tiêu chí trong cuộc vận động như sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp đã được hội viên phụ nữ hưởng ứng thực hiện có hiệu quả. Cùng với thi đua phát triển kinh tế, dọn dẹp, sắp xếp đồ dùng trong nhà ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, chị em phụ nữ xã Quang Yên còn thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường ở khu dân cư, thu gom rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định; tham gia trồng, chăm sóc mô hình “Đường hoa phụ nữ” với tổng chiều dài được 8.250m. Qua đó, đã góp phần tạo cảnh quan môi trường thôn bản xanh - sạch - đẹp. 

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” bao gồm các tiêu chí: không nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng và sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Triển khai thực hiện 8 tiêu chí này, các cấp hội trong xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Trong các tiêu chí “5 không”, các cấp hội xác định tiêu chí gia đình không nghèo làm đòn bẩy để đạt các tiêu chí còn lại. Hằng năm, căn cứ chỉ tiêu giảm nghèo của huyện, Hội LHPN xã đã rà soát danh sách hộ nghèo, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các chương trình hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, phát triển kinh tế. Đồng thời, giao chỉ tiêu cho các chi hội giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ; đề xuất, tạo cơ hội gắn kết hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trong các chương trình, dự án sinh kế; vận động phụ nữ tích cực tham gia các mô hình kinh tế theo chuỗi giá trị, sản xuất như: chăn nuôi lợn, cá, bò... Phối hợp, nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... để hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.

Trong 5 năm qua, Hội quản lý tốt nguồn vốn ủy thác của ngân hàng CSXH huyện, ngân hàng Đông Á, ngân hàng Agribank huyện với tổng dư nợ trên 70 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2020, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp phụ nữ phát triển kinh tế, cho vay không lãi xuất, giúp hộ nghèo có địa chỉ ở 100% Chi hội. Năm 2019 hộ nghèo toàn phụ nữ làm chủ hộ có 22 hộ. Hội đã tổ chức họp thống nhất xây dựng kế hoạch mỗi chi hội giúp 1 hội viên phụ nữ thoát nghèo năm 2020, bằng hình thức vay tiền quỹ hội và vốn của Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô với số tiền là: 852 triệu đồng. Hội giúp vốn cho 15hộ nghèo từ NHCSXH huyện Sông Lô với số tiền 580 triệu đồng. Hội đã vận động 232 Cán bộ, hội viên, phụ nữ giúp 12 chị giúp nhau thường xuyên với số tiền là 64 triệu đồng và 12 hộ giúp nhau đột xuất, giúp không hoàn lại bằng tiền, ngày công, gạo quy thành tiền trên 17 triệu đồng. Từ đó đã giúp nhiều chị em vượt qua được khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong 6 tháng đầu năm lập làm hồ sơ cho vay mới trên3 tỷ đồng, cho 67 hộ vay. Tổng số dư nợ Hội quản lý đến nay gần 20 tỷ đồng cho 610 lượt hộ vay.

Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” mà đời sống tinh thần của hội viên được cải thiện, vệ sinh môi trường sạch đẹp, mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình hội viên. Trên 70% hộ gia đình cán bộ hội viên phụ nữ đạt kinh tế khá, giỏi, hàng năm được bình xét biểu dương hộ gia đình điển hình tiên tiến. Có trên 30 trang trại làm kinh tế giỏi, có 3 xưởng gỗ ván bóc xuất khẩu. Có trên 20 hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Có trên 20 hộ kinh doanh dịch vụ ăn, uống nước giải khát, có 03 hộ gia đình mở xưởng may túi sách, quần áo, dây buộc tóc xuất khẩu đã tạo việc làm cho hơn 200 lao động và nhiều dịch vụ khác. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ làm kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập hàng vài trăm triệu đồng/năm.

Từ những kết quả đạt được của Hội phụ nữ đã góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng NTM trên địa bàn, đưa xã về địch NTM năm 2018 và tiến tới xây dựng NTM nâng cao trong thời gian tiếp theo.

Qua việc triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM; nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia xây dựng NTM, nhiệt tình ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện.Phong trào thi đua xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn có nhiều khởi sắc. Hiện nay, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, Hội LHPN và các tổ chức đoàn thể xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa, vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, tích cực tham gia duy trì và phát triển các tiêu chí. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện thi đua phấn đấu từng bước đưa xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, trong thời gian tới, Hội LHPN xã Quang Yên tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ rèn luyện các phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Duy trì và phát triển phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; đa dạng hóa các hình thức giúp phụ nữ nghèo của các cấp Hội; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững. Tăng cường khai thác các nguồn vốn vay để hỗ trợ cho phụ nữ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tăng thu nhập kinh tế gia đình./.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 25/10/2020