Tin kinh tế

Sông Lô tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Sông Lô đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng với các loại cây cho năng suất, chất lượng cao; đồng thời, tăng cường liên kết sản xuất với doanh nghiệp nhằm bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, từ đó nâng cao giá trị kinh tế cho cây trồng. Hiện nay, trên khắp các cánh đồng của huyện Sông Lô, nông dân đang tập trung xuống đồng chăm sóc cây trồng vụ đông.

 

 

Vụ Đông năm 2020, toàn huyện gieo trồng trên 1.800 ha, trong đó cây ngô được xác định là cây chủ lực, phấn đấu đạt trên 1.200 ha, năng suất đạt trên 50 tạ/ha, sản lượng đạt trên 6.000 tấn. Sử dụng các giống ngô NK4300, NK6654, P4199, ngô nếp...; cây khoai lang phấn đấu đạt trên 250 ha, năng suất trên 90 tạ/ha, sản lượng đạt trên 2.250 tấn, sử dụng giống chủ lực là Hoàng long, K51...

Cây rau, màu khác phấn đấu đạt trên 300 ha, năng suất đạt trên 115 tạ/ha, sản lượng trên 3.450 tấn. Tận dụng tối đa các diện tích còn lại có thể để trồng rau, khoai sọ, khoai tây, lạc, đậu tương. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa cây trồng, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Rau, hoa, quả, cây ưa lạnh, cây trung tính, tăng diện tích cây đậu tương, ngô sinh khối... kết hợp áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế. Áp dụng biện pháp làm bầu, làm đất tối thiểu để tranh thủ thời vụ.

Để chủ động trong sản xuất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Các xã cung ứng kịp thời, đảm bảo cả số lượng, chất lượng các loại giống cây trồng phục vụ bà con nông dân yên tâm sản xuất.

Với địa phương xã Yên Thạch, nhiều năm qua đã đưa gần như toàn bộ diện tích ruộng nước vào sản xuất vụ đông với các loại cây màu phong phú, đa dạng. Song, cây ngô đông trồng trên đất ruộng 2 vụ lúa vẫn được địa phương xác định là cây trồng chính với diện tích chiếm trên 90%. Vụ đông năm nay xã phấn đấu trồng 80ha cây ngô, những diện tích thu hoạch lúa mùa sớm, xã vận động nhân dân trồng ngô, diện tích thu hoạch muộn sẽ trồng rau màu ngắn ngày, đảm bảo không để đất trống. Các hộ dân cũng chủ động nạo vét, khơi thông kênh mương dẫn nước tưới cho ngô và rau màu, nhờ đó, hiện nay 100% diện tích cây vụ đông của xã đã phát triển ổn định. Đến thời điểm này nông dân xã Yên Thạch đang tiến hành làm cỏ, bón phân và vun gốc cho ngô. Cán bộ khuyến nông xã thường xuyên bám sát đồng ruộng cùng nông dân theo dõi, kiểm tra sự sinh trưởng phát triển của cây trồng  để kịp thời phát hiện, khuyến cáo và hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện Sông Lô chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn tích cực triển khai sản xuất vụ đông theo kế hoạch. Tập trung đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, đưa các giống mới có chất lượng tốt vào sản xuất. Chủ động ứng dụng kỹ thuật đối với sản xuất các loại cây trồng theo quy trình sản xuất VietGAP. Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp với công ty Thủy lợi Lập Thạch có kế hoạch lấy nước hợp lý, đáp ứng yêu cầu về nước tưới cho sản xuất cây trồng vụ đông... Để cây trồng vụ đông sinh trưởng, phát triển tốt, bảo đảm năng suất, chất lượng, các xã, thị trấn và bà con nông dân cần tập trung chăm sóc, thường xuyên theo dõi, bám sát đồng ruộng để phát hiện sớm các loại sâu, bệnh phát sinh, từ đó có biện pháp phòng trừ kịp thời, phù hợp. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích nông dân sản xuất vụ đông theo chủ trương của tỉnh và địa phương.

Với hình thức luân canh hợp lý, phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác, mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao, gắn với việc quy hoạch các vùng sản xuất tập trung theo phương châm "đất nào cây ấy” hướng tới sản xuất vụ đông thực chất, hiệu quả.

Cây vụ đông nhiều năm nay đã trở thành một vụ sản xuất không thể thiếu, huyện Sông Lô đang phấn đấu giành vụ đông thắng lợi trên cả 3 mặt: diện tích, năng suất và sản lượng. Đến thời điểm này, tất cả các loại cây vụ đông trên địa bàn huyện Sông Lô đều sinh trưởng phát triển tốt, đặc biệt là cây ngô đông. Với kinh nghiệm và truyền thống sản xuất của nhân dân trong trồng và chăm sóc vụ đông nhiều năm qua, chắc chắn rằng, Sông Lô sẽ có một vụ ngô đông thắng lợi.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 22/10/2020