Tin kinh tế

Huyện Sông Lô tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020

          Sản xuất vụ Đông năm 2019 gặp nhiều khó khăn về thời tiết, khí hậu; dịch bệnh trên cây trồng diễn biến phức tạp và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của nông dân. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo tích cực của các cơ quan ban ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn và sự cố gắng của bà con nông dân, sản xuất vụ Đông năm 2019 của huyện đã đạt được kết quả khả quan.

 

 

Bà con nông dân chăm sóc ngô vụ Đông

 

          Vụ Đông năm 2019, tổng diện tích gieo trồng trong toàn huyện là trên 1.500 ha, đạt 85,77% so với cùng kỳ. Trong đó: Cây ngô diện tích gieo trồng 950ha; cây lấy củ có chất bột trên 200 ha; cây có hạt chứa dầu 16,09 ha; rau các loại gieo trồng trên 355 ha ; hoa, cây cảnh và cây hàng năm khác diện tích 14,36 ha.

          Bước vào vụ Đông năm 2020, xác định đây là vụ sản xuất quan trọng đối với tăng trưởng của toàn ngành Nông nghiệp cho năm tiếp theo. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Vĩnh Phúc cho biết, thời tiết những tháng cuối năm diễn biến bất thường, mưa lạnh kéo dài do biến đổi khí hậu toàn cầu. Sản xuất vụ Đông năm 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh gây hại, thị trường nông sản bấp bênh, dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền, công tác thông tin tuyên truyền các mục tiêu, chủ trương, định hướng của ngành và tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sinh vật hại cây trồng trong vụ Đông năm 2020. Vì vậy, việc tập trung nguồn lực cho phát triển sản xuất là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện cần tiếp tục chỉ đạo sâu sát để phấn đấu đạt mục tiêu, góp phần vào phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

          Để đảm bảo thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, huyện Sông Lô đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hoá có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ ổn định; mở rộng quy mô các vùng trồng trọt sản xuất hàng hoá để tạo khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, thông qua việc thực hiện tốt Nghị Quyết 201/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục tăng cường sử dụng giống tốt, tăng tỷ lệ sử dụng giống chất lượng để nâng cao giá trị sản xuất; Tuyên truyền mở rộng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật được đánh giá có hiệu quả vào sản xuất như: Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP),... nhằm tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái do lạm dụng phân bón vô cơ và thuốc BVTV. 

          Bên cạnh đó cần chủ động phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông, gắn liền với công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nhất là việc tưới tiêu hợp lý. Sẵn sàng ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai và biến đổi khí hậu; chú trọng việc dự phòng nguồn giống, vật tư… kịp thời phục vụ sản xuất khi có thiên tai xảy ra. Tuyên truyền sâu, rộng chủ trương dồn thửa, đổi ruộng của tỉnh nhằm góp phần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, nhất là khâu làm đất, gieo trồng và thu hoạch để giảm căng thẳng về lao động lúc thời vụ và hạ giá thành sản phẩm; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuê ruộng, gom ruộng để sản xuất tập trung nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, sức cạnh tranh cao, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chế biến, tiêu thụ; dần hình thành các mô hình “sản xuất theo chuỗi giá trị” trên địa bàn huyện.

          Các chỉ tiêu chủ yếu về diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông 2020 được UBND huyện đề ra như sau: Phấn đấu đạt trên 1.800 ha, trong đó: Cây ngô phấn đấu đạt trên 1.200 ha, năng suất đạt trên 50 tạ/ha, sản lượng đạt trên 6.000 tấn; cây khoai lang phấn đấu đạt trên 250 ha, năng suất trên 90 tạ/ha, sản lượng đạt trên 2.250 tấn; cây rau, màu khác đạt trên 300 ha, năng suất đạt trên 115 tạ/ha, sản lượng trên 3.450 tấn. Tận dụng tối đa các diện tích còn lại có thể để trồng rau, khoai sọ, khoai tây, lạc, đậu tương...

          Các xã, thị trấn bố trí cơ cấu giống cây trồng và thời vụ hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Thực hiện tốt theo “Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2020’’của tỉnh đã ban hành. Trên cơ sở căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương để lựa chọn những bộ giống phù hợp với điều kiện đất đai, trình độ canh tác của nông dân, tránh tình trạng tự phát gieo trồng các giống không nằm trong cơ cấu của tỉnh, của huyện, các giống mới chưa được khẳng định. Cụ thể: Đối với cây ngô: Sử dụng các giống ngô NK4300, NK6654, P4199, ngô nếp... gieo xong trước ngày 30/9; đối với cây lạc sử dụng các giống lạc như L14, L15, L18, Sen lai,... gieo xong trước ngày 15/9; đối với cây đậu tương sử dụng các giống đậu tương DT84, DT96, DT2001, DT2008... gieo xong trước ngày 05/10; đối với cây khoai lang, tranh thủ tận dụng đất để trồng khoai lang sử dụng giống Hoàng long, K51... trồng trước ngày 30/9; cây khoai tây, đối với các diện tích lúa Mùa thu hoạch sau ngày 25/9 cần tập trung chỉ đạo sử dụng nhóm cây ưa lạnh, thời gian trồng trước ngày 10/11; đối với cây rau, đậu các loại gieo từ đầu tháng 9. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa cây trồng, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Rau, hoa, quả, cây ưa lạnh, cây trung tính, tăng diện tích cây đậu tương, ngô sinh khối... kết hợp áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế. Áp dụng biện pháp làm bầu, làm đất tối thiểu để tranh thủ thời vụ.

          Trong thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện tới cơ sở cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập trung làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trên cơ sở chủ trương, định hướng của tỉnh, của huyện về tái cơ cấu nông nghiệp, bám sát vào tình hình sản xuất để có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, thực sự coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên ở địa phương.

Bích Ngọc


Ngày đăng: 20/10/2020