Tin kinh tế

Đức Bác tập trung phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản

Những năm qua, Đảng bộ xã Đức Bác đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế, tranh thủ các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động và khuyến khích nhân dân thâm canh tăng vụ, tổ chức tập huấn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phối hợp triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, hợp tác xã trên địa bàn phù hợp với quy hoạch và điều kiện của xã.

 

 

Cán bộ thú y tiêm phòng dịch bệnh cho đàn trâu, bò

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,7%, vượt 5,7% so với mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,5 triệu đồng. Tổng giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2020 ước đạt 70,2 tỷ đồng.

Trong phát triển kinh tế, xã đã tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, ngành nghề thủ công truyền thống nhằm phát huy lợi thế của từng thôn trên địa bàn xã. Đức Bác đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ vốn, giống và khoa học kỹ thuật cho các hộ gia đình thực hiện các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế của địa phương đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, xã còn tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi và phát triển dịch vụ. Được tiếp cận với các nguồn vốn của Ngân hàng đã giúp các hộ gia đình có điều kiện để đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt vươn lên thoát nghèo.

Trong những năm qua, việc nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã chủ yếu là nuôi thả theo hình thức 01 lúa, 01 cá tại các vùng đất chiêm trũng và một số diện tích ao, hồ, ước thu nhập hàng năm đạt 30 tấn, thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm. Đặc biệt trong 02 năm (2016-2017) mô hình nuôi thả cá lồng trên dòng sông Lô đã có bước phát triển mạnh với trên 40 bè lồng với các loại cá đặc sản như cá lăng, chép giòn...với sản lượng  trên 100 tấn, đem lại thu nhập cao cho các hộ nuôi thả.

Do địa phương có diện tích đất đồi rừng không nhiều, chủ yếu là trồng sắn và các loại cây trồng bản địa như tre và các loại cây vừa lấy gỗ, ăn trái. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai tập huấn đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào thâm canh như: hoa, cây cảnh, cây ăn trái khác, đặc biệt là trồng hoa với diện tích 13,5 ha, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 800 lao động.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Khuyến Nông, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cung cấp vật tư, các loại giống mới, đồng thời phối hợp với công ty Thủy lợi Lập Thạch cung cấp đẩy đủ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Do đó năng suất cây lương thực có bước tăng trưởng tốt. Năng suất bình quân cây có hạt đạt 3.152 tấn; sản lượng cây có hạt năm 2020 ước đạt 3.320 tấn, tăng 17% so với năm 2015.

Trong chăn nuôi, tình hình dịch bệnh có những những diễn biến bất thường, nhất là dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn, bên cạnh đó giá thịt hơi tăng, giảm bất thường, trong khi giá thức ăn chăn nuôi không giảm, vốn đầu tư giống ban đầu lớn; việc đưa cơ giới vào sản xuất thay sức cày, kéo trâu, bò, nên tổng đàn trâu, bò có xu hướng giảm nhẹ, năm 2020 ước tổng đàn trâu, bò là  trên 1.200 con; tổng đàn lợn là 3.500 con; đàn gia cầm trên 49.300 con. Công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng, phun thuốc khử trùng tiêu độc cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện thường xuyên.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát triển thế mạnh nông nghiệp ở địa phương, Đảng bộ xã Đức Bác tiếp tục tập trung thực Nghị quyết số 26 của BCH TW Đảng và Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân. Chỉ đạo gieo trồng hết diện tích, đúng khung lịch thời vụ, chủ động phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo quyết liệt và phấn đấu hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng, khuyến khích vùng sản xuất tập trung và tích cực chuyển  đổi cơ cấu cây trồng, chú trọng công tác tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho nhân dân. Xây dựng đề án làng nghề trồng hoa trình cấp có thẩm quyền công nhận để phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 20/10/2020