Tin kinh tế

Huyện Sông Lô chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Những năm qua, huyện Sông Lô đã đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Việc chuyển đổi đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên từng đơn vị diện tích, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cho sản phẩm nông sản.

 

 

Mô hình trồng ổi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng xã Đôn Nhân

 

Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016-2020”, những năm qua, huyện Sông Lô đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 17/5/2017 của Huyện ủy về thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 17/5/2017 về tiếp tục thực hiện dồn thửa, đổi ruộng. Chỉ đạo các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở thực hiện tốt khung lịch thời vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản suất, sử dụng các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt. Đầu tư xây mới và nâng cấp nhiều công trình thủy lợi, cứng hóa kênh mương, chủ động nước tưới phục vụ sản xuất, từng bước giải quyết khâu tiêu úng. Chỉ đạo khắc phục có hiệu quả những diễn biến bất thường của thời tiết, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng...

Công tác chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh về tái cơ cấu ngành trồng trọt bước đầu đã có những kết quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. Bình quân hàng năm, toàn huyện triển khai được trên 1.500 ha giống lúa chất lượng cao; các mô hình đều cho năng xuất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với các giống lúa thông thường. Đồng thời thực hiện hỗ trợ nhân dân sản xuất một số mặt hàng nông sản theo quy mô lớn như: Ổi xã Đôn Nhân, hoa, cây cảnh xã Đức Bác, trồng và ghép Cà chua trên cây Cà tím, mô hình trồng cây dược liệu Địa hoàng tại xã Bạch Lưu, trồng cây Thanh Long ruột đỏ xã Tân Lập, ngoài ra còn nhiều mô hình như: Bí đỏ, Cà chua, Khoai tây, Dưa chuột... Bước đầu hình thành vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích, tạo tiền đề để huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai trong những năm tiếp theo.

Từ kết quả đó, trong những năm qua, năng suất lúa bình quân hàng năm của huyện đạt gần 55 tạ/ha; sản lượng lương thực cây có hạt (lúa, ngô) đạt trên 40.000 tấn, tăng 9% so với năm 2015. Bình quân lương thực ước đạt 406 kg/người/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành trồng trọt đạt 1,96%.

Có thể nói, hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng thời gian qua đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chuyển đổi cây trồng của huyện Sông Lô cũng còn nhiều hạn chế, như: năng suất, chất lượng các cây trồng chủ lực đã có sự cải thiện nhưng cơ cấu bộ giống lúa, ngô vẫn còn quá nhiều chủng loại; các cây trồng, như: lúa, ngô, lạc, rau màu,..., mang lại thu nhập vẫn còn thấp, chưa đạt như kỳ vọng; công tác chuyển đổi trên đất lúa kém hiệu quả chưa đạt mục tiêu đề ra, hiệu quả kinh tế và lợi nhuận mang lại cho người dân vẫn chưa tương xứng.

Để việc chuyển cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện được ổn định, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, huyện Sông Lô đã và đang tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo kế hoạch, quy mô diện tích của từng xã. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng giảm tỷ trọng cây lúa sang các cây trồng có giá trị, hiệu quả kinh tế cao hơn, như: Cây ăn quả, rau các loại... Bên cạnh đó, xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn gắn với khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất, để sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đi đôi với đó, trong quá trình phát triển sản xuất, huyện quan tâm chỉ đạo người dân áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật từ giống, canh tác, cơ giới hóa, quản lý dịch bệnh, tạo ra chuỗi sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, huyện còn thực hiện lồng ghép các chương trình khuyến nông để hỗ trợ cây giống, vật tư phục vụ sản xuất nhằm khuyến khích phát triển sản xuất đối với các hộ dân.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 20/10/2020