Tin Văn hóa xã hội

Hội Nông dân xã Đồng Quế kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)

Ngày 14/10/2020 Hội nông dân xã Đồng Quế tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020). Dự hội nghị có đại diện Hội Nông dân huyện, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, các ban ngành đoàn thể xã và các cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân, Hội LHPN Việt Nam. Trong suốt chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng có sự đóng góp to lớn của Hội Nông dân từ Trung ương đến địa phương, đã thực hiện tốt việc tập hợp sức mạnh quần chúng, giành chính quyền từ tay phong kiến và thực dân xâm lược, vận động nhân dân vượt mọi khó khăn, thử thách, đi qua hai cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ, chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong chặng đường 90 năm qua, cùng với nhân dân và Đảng bộ xã, Hội Nông dân xã Đồng Quế đã chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, quan tâm củng cố, phát triển thành viên, đoàn viên, hội viên; xây dựng nhiều mô hình điển hình có sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả nổi bật qua các phong trào, các cuộc vận động. Những kết quả mà Hội Nông dân xã Đồng Quế đạt được đã góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, thành tích mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra./.

Ngọc YếnNgày đăng: 15/10/2020