Tin Văn hóa xã hội

Ban Tuyên giáo - Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội năm 2020

Sáng ngày 15/10/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Hội CCB huyện tổ chức tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội năm 2020 cho Hội CCB cơ sở. Dự có đồng chí Đinh Văn Hải - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Vũ Thị Lan Anh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Nho - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện; các đồng chí lãnh đạo hội CCB huyện, Chuyên viên Ban tuyên giáo Huyện ủy và 120 đồng chí CCB là Phó Chủ tịch Hội CCB, Chi hội trưởng Hội CCB của 17 xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Vũ Thị Lan Anh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các đồng chí học viên nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học; thảo luận, trao đổi, đóng góp những vấn đề liên quan đến nội dung các chuyên đề được nghiên cứu. Với những kiến thức đã học kết hợp với kỹ năng, kinh nghiệm làm việc trong thực tiễn, đảm bảo nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác. Đối với các giảng viên, đồng chí đề nghị giảng viên tận tâm, trách nhiệm truyền đạt hiệu quả các nội dung chuyên đề của lớp bồi dưỡng.

 

 

Đồng chí Đinh Văn Hải - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh truyền đạt kiến thức tới các học viên

 

Tại lớp tập bồi dưỡng, các học viên đã được nghe đồng chí đồng chí Đinh Văn Hải - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội Cứu chiến binh cơ sở trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội Cựu Chiến binh ở cơ sở nắm được những vấn đề lý luận chính trị cơ bản nhất của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của Cựu Chiến binh Việt Nam, phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới. Đồng thời, có thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển của địa phương.

Ngọc Yến

Ngày đăng: 15/10/2020