An ninh quốc phòng

Như Thụy tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an xã

          Vừa qua, UBND xã Như Thụy tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an xã (10/10/1950 – 10/10/2020). Về dự có đồng chí Dương Anh Văn – Phó Trưởng Công an huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, trưởng các ban, ngành, đoàn thể cùng các cán bộ chiến sĩ, công an viên xã Như Thụy.

          Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tuy đời sống nhiều khó khăn, vất vả, phương tiện làm việc còn thiếu, nhưng lực lượng Công an xã đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, đóng góp nhiều thành tích trong công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

          Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp của ban ngành, đoàn thể, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an xã Như Thụy đã kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết các vụ việc, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ", phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thực hiện việc bố trí lực lượng công an chính quy về xã làm việc, Công an xã Như Thụy nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn tổ chức và ổn định nơi ăn chốn ở cho các cán bộ chiến sĩ, nhờ đó, các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, đạt được nhiều kết quả trong bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

          Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Công an xã Như Thụy tiếp tục nắm chắc tình hình để biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, không để xảy ra điểm nóng. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Đảm bảo tốt công tác chăm lo, xây dựng Công an xã đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

Hà Minh

Ngày đăng: 13/10/2020