Tin kinh tế

Xã Phương Khoan tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt cho các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo

Ngày 07/10/2020, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với UBND xã Phương Khoan tổ chức tập huấn “Kỹ thuật trồng trọt” cho các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo trên địa bàn xã.

Tại lớp tập huấn các hộ gia đình đã được chuyên viên của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc một số giống ngô vụ đông như: NVN10, NK4300, NK6654, B06, LVN61, PAC558, P4199 và cách phòng trừ một số sâu bệnh chính gây hại trên cây ngô ở Vĩnh Phúc, hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã trao đổi, thảo luận rất sôi nổi, đặt câu hỏi và được chuyên viên của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra những giải pháp để hạn chế các đối tượng sâu bệnh hại thường gặp trên cây ngô.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp các hộ gia đình nắm được những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cây ngô vụ đông. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật  vào trong sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác, góp phần phát triển sản xuất theo hướng giảm nghèo bền vững.

Thu Hà

Ngày đăng: 08/10/2020