An ninh quốc phòng

Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công an xã Phương Khoan

Ngày 29/9/2020 Đảng uỷ xã Phương Khoan tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công an xã Phương Khoan. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Công an huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể của xã và các đồng chí đảng viên là công an chính quy của xã.

 

 

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong lực lượng Công an xã, ngày 10/9/2020 Đảng uỷ xã Phương Khoan ban hành Quyết định số 25-QĐ/ĐU về việc thành lập Chi bộ Công an xã Phương Khoan. Chi Bộ gồm 03 Đảng viên, chỉ định đồng chí Đỗ Xuân Ninh - Trưởng Công an xã giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, Chi bộ đã xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, tham mưu cho Đảng ủy xã về công tác đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc thành lập Chi bộ Công an xã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở đại phương.

Thu Hà

 

Ngày đăng: 30/09/2020