Tin kinh tế

Bà con nông dân xã Lãng Công thu hoạch lúa vụ mùa năm 2020

Vụ Mùa năm 2020, nhân dân xã Lãng Công gieo cấy hơn 180 ha lúa. Hiện nay, nhiều diện tích lúa trên các cánh đồng của xã Lãng Công đã chín, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trong xã đã tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín, đảm bảo khung lịch thời vụ tốt nhất và đảm bảo năng suất, sản lượng, tránh ảnh hưởng do mưa bão có thể xảy ra.

 

 

Cơ cấu giống lúa vụ mùa năm nay tập trung vào các loại giống chủ đạo cho năng suất cao và phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phuơng như: Khang dân, BC15, Thiên ưu 8, DQ 11, Hương thơm 1…

Trong quá trình sản xuất vụ mùa tuy có nhiều sâu, bệnh hại xuất hiện trong các giai đoạn phát triển của cây lúa nhưng nhờ có sự chủ động trong các khâu lựa chọn giống, chăm sóc và cách phòng trừ sâu, bệnh kịp thời của cán bộ khuyến nông và các hộ gia đình nên toàn bộ diện tích lúa mùa của bà con nông dân xã Lãng Công sinh trưởng, phát triển tốt.
Nhờ thay đổi nhận thức và có sự chủ động trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, cũng như sử dụng các giống cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của địa phương nên Lãng Công luôn là một trong những xã đi đầu trong phong trào sản xuất nông nghiệp của huyện Sông Lô. Việc thực hiện đúng khung lịch thời vụ của bà con nông dân, thực sự đã và đang góp phần giúp xã Lãng Công nâng cao hệ số sử dụng đất và sản lượng lương thực hằng năm đã đề ra.
Cùng với đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Lãng Công cũng đã tích cực ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay trên địa bàn xã có  gần 10 máy gặt liên hoàn; việc sử dụng ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất đặc biệt là trong khâu thu hoạch lúa  đã góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Theo đánh giá, năng suất lúa vụ mùa trên địa bàn xã Lãng Công năm nay ước đạt khoảng 170-180 kg/sào.
Để tránh những thiệt hại về năng suất, sản lượng do thời tiết gây ra, Ban chỉ đạo sản xuất xã đã hướng dẫn bà con nông dân khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa đã chín từ 75 đến 80% với phương châm " Xanh nhà hơn già đồng", lúa chín đến đâu tập trung thu hoạch đến đó để đảm bảo năng suất và chất lượng lúa, tránh để ẩm, mốc gây thiệt hại về kinh tế cho bà con nông dân./.
Lệ Quyên
Ngày đăng: 28/09/2020