Tin kinh tế

Bà con nông dân xã Bạch Lưu thu hoạch lúa vụ mùa năm 2020

Hiện nay diện tích lúa mùa tại xã Bạch Lưu đã bắt đầu chín, những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân xã Bạch Lưu đang tập trung thu hoạch lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông đảm bảo khung lịch thời vụ tốt nhất.

 

 

Vụ xuân năm 2020, toàn xã Bạch Lưu gieo cấy hơn 80 ha, với cơ cấu giống chủ yếu là TBR 225, Thiên ưu 8, BC 15, DT 39 Quế Lâm…và một số giống lúa lai khác. Để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, ngay từ đầu vụ xã đã chỉ đạo các các ban ngành đoàn thể, cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn bà con thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón; phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân. Tuy nhiên trong giai đoạn cây lúa đẻ nhánh – làm đòng, đã xuất hiện bệnh đạo ôn vàng lá lúa và một số sâu bệnh khác, chuột hại, đã được nhân dân kịp thời phòng trừ; hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển của cây lúa.

Hiện nay bà con nông dân tại các thôn trên địa bàn xã Bạch Lưu đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Lúa trên địa bàn cho năng suất bình quân 150-170 kg/ sào. Bên cạnh việc triển khai nhanh gọn thu hoạch lúa mùa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, UBND xã chỉ đạo cán bộ Khuyến nông và các thôn dân cư hướng dẫn bà con nông dân tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện cho sản xuất vụ đông trong khung lịch thời vụ tốt nhất.

Được biết trong vụ đông năm nay, bà con nông dân xã Bạch Lưu trồng hơn 2ha cây cà chua ghép trên gốc cà tím tập trung chủ yếu ở thôn Hồng Sen và Hồng Đường; ngoài ra nhân dân còn trồng cây dược liệu Địa Hoàng ở diện tích đất bãi ven Sông, trồng cây ngô và một số loại cây rau màu khác…

Lệ Quyên


Ngày đăng: 24/09/2020