Thời sự tổng hợp

Sông Lô hoàn thành giao đất dịch vụ cho dân

Đất dịch vụ là hình thức giao đất tại những vị trí có thể sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ phi nông nghiệp khi thu hồi đất nông nghiệp phục vụ triển khai các dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng của Nhà nước góp phần hỗ trợ tích cực cho người dân khi bị mất đi một phần đất canh tác, ảnh hưởng tới nghề nghiệp cũng như nguồn thu nhập.

 

 

Thị trấn Tam Sơn hoàn thiện hạ tầng giao đất dịch vụ

 

Theo số liệu thống kê, huyện Sông Lô có gần 17 nghìn hộ được hưởng đất dịch vụ với tổng diện tích 7,46ha. Việc giải quyết đất dịch vụ trên địa bàn huyện Sông Lô gặp nhiều khó khăn do số lượng hộ được hưởng đất dịch vụ lớn trong khi diện tích đất phải chi trả ít. Một số vị trí quy hoạch chi tiết đất dịch vụ phải điều chỉnh; các xã không có nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng… Tuy nhiên, với mục tiêu giải quyết xong đất dịch vụ, huyện Sông Lô đã tích cực tháo gỡ các vướng mắc để thực hiện việc giao đất cho người dân.

Với mục tiêu giải quyết dứt điểm đất dịch vụ cho nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn huyện Sông Lô đã chủ động vào cuộc, triển khai các giải pháp đồng bộ, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất dịch vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn căn cứ vào hướng dẫn và tình hình cụ thể thực tế của địa phương để lập qui hoạch sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân đất nông nghiệp bị thu hồi, đồng thời chủ động đề xuất thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng và thực hiện giao đất theo qui định. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chủ động quy hoạch, lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đất dịch vụ hoặc đất ở giãn dân tại địa phương và tổ chức xét duyệt lập hồ sơ giao đất cho hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và có nhu cầu được giao đất dịch vụ hoặc đất ở cho các hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi theo quy định, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình giao đất dịch vụ hoặc đất ở tại địa phương theo thẩm quyền.

Để thực hiện việc giao đất dịch vụ bảo đảm công khai, minh bạch, UBND huyện Sông Lô đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách đất dịch vụ; giao nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng xã, thị trấn. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các quy định của Nhà nước về đất đai; các xã, thị trấn báo cáo tiến độ thường xuyên về ban BCĐ để kịp thời, đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chi trả đất dịch vụ của từng địa phương, nhờ vậy, tiến độ giao đất dịch vụ của huyện chuyển biến tích cực.

Sau thời gian tập trung cao độ cho công tác giải quyết đất dịch vụ, đến thời điểm hiện tại 17/17 xã, thị trấn huyện Sông Lô đã hoàn thành giao đất dịch vụ với tổng số hộ được giao đất dịch vụ 16.923/16.923 hộ = 100%; tổng diện tích đã chi trả 7,46/7,46ha.

Về giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ dịch vụ, UBND huyện Sông Lô đã ban hành quyết định giao đất được 164/634 lô quy hoạch đất dịch vụ (sau khi các hộ được hưởng đất dịch vụ đã thỏa thuận chuyển nhượng). Trong đó đã cấp giấy chứng nhận được 72 lô sau khi các hộ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, còn 92 lô các hộ đang thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Theo kế hoạch, trong quý IV UBND huyện Sông Lô sẽ hoàn thành cấp giấy chứng nhận QSDĐ xong 92 lô đất dịch vụ đã có quyết định giao đất, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đất dịch vụ để thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ đủ điều kiện.

Trong thời gian tới, UBND huyện Sông Lô sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc về đất đai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư đối với các công trình dự án trên địa bàn, đặc biệt là phương án tái định cư của các trường hợp liên quan đến dự án đường từ nút giao thông lập thể đường cao tốc Nội Bài - Lao Cai đến trung tâm huyện Sông Lô. Tiếp tục phối hợp với sở Tài nguyên & Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân.

Bích Ngọc - Thu Hà

Ngày đăng: 18/09/2020