Thời sự tổng hợp

Tiếp tục tăng cường quản lý về tài nguyên và môi trường

Thực hiện các giải pháp tiếp tục tăng cường công tác quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Sông Lô, trong quý III phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc về đất đai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư đối với các công trình dự án trên địa bàn, đặc biệt là một số dự án như: dự án trọng điểm đường từ nút giao thông lập thể đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến trung tâm huyện Sông Lô; dự án cải tạo, nâng cấp ĐT307B đoạn từ xã Nhạo Sơn đến  thị trấn Tam Sơn và ĐT307 xã Nhạo Sơn đi xã Lãng Công và dự án cải tạo nâng cấp đường GTLX Phương Khoan – Nhân Đạo – Lãng Công...

 

 

Kiểm tra vi phạm đất đai tại xã Như Thụy

 

Đồng thời tham mưu chỉ đạo rà soát xong những tồn tại vi phạm về đất đai để từng bước xử lý theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Trong quý III, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án xử lý vi phạm đất đai đối với 66 trường hợp tại các xã: Như Thụy (11 trường hợp), Yên Thạch (21 trường hợp), Phương Khoan (34 trường hợp). Đồng thời chỉ đạo xử lý xong cơ bản đối với các vụ việc phức về đất đai kéo dài tại các xã: Đức Bác (6 lô đất ở), Đôn Nhân (206 hộ bị sạt lở đất),  Nhạo Sơn 83 trường hợp liên quan đất đại tại khu vực Chằm Hú ...

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra đối với các hoạt động khai thác khoáng sản; phối hợp tốt với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chỉ đạo hoàn thiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất cho 16 trường hợp, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 69 trường hợp. Tham mưu giải quyết 28 đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường hoạt động của HTXDV môi trường công tác thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường và phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ truyền thông môi trường để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng. Tiếp tục chỉ đạo xã duy trì thực hiện tốt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chương trình hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư theo Nghị quyết 38/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đến nay đã xây dựng được 82 km rãnh thoát nước thải, kiểm tra, rà soát 48 thủy vực cần cải tạo nạo vét trên địa bàn đăng ký triển khai thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và MT.

Tuy nhiên tình hình khai thác khoáng sản còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn; các bãi xử lý rác thải trên địa bàn đều đã quá tải, do vậy công tác thu gom, xử lý rác thải còn gặp nhiều khó khăn. 

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục khó khăn, hạn chế, trong quý IV/2020, Phòng TN&MT huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, bồi thường hỗ trợ GPMB đối với các công trình, dự án trên địa bàn theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm về đất đai, đặc biệt là các vi phạm mới phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời. Phối hợp tốt với Sở Tài nguyên & Môi trường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ đối với các hộ gia đình, cá nhân theo chỉ tiêu giao của UBND tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng (tích tụ đất đai). Đồng thời chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn theo kế hoạch của UBND huyện. Chỉ đạo các xã rà soát các bãi rác thải tập trung đã quá tải có kế hoạch quy hoạch mở rộng để xử lý tốt vấn đề rác thải tại địa phương.../.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 16/09/2020