Tin kinh tế

Đồng Quế thu hoạch 130 ha lúa mùa

Theo kế hoạch vụ lúa mùa toàn xã đã gieo cấy trên 140ha, trong đó 130ha lúa mùa và 12ha lúa mùa Bao thai muộn, với các giống lúa chủ yếu như BC15, Dự hương 8, Sơn Lâm 2, VNL20, Thái Bắc 1789, Khang dân 18… Hiện tại đã bước vào vụ thu hoạch do lúa trên địa bàn đã chín trên diện rộng.

 

 

Để chủ động cho việc thu hoạch của người dân được thuận lợi, UBND xã Đồng Quế đã chỉ đạo nhân dân áp dụng các máy móc công nghiệp hiện đại như máy gặt, máy gặt đập liên hiệp vào thu hoạch lúa đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả. Đến nay, đã thu hoạch được 1/3 diện tích, dự kiến nhân dân trong xã sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích trong tuần này. Dưới sự chỉ đạo của UBND xã và sự sâu sát của cán bộ nông nghiệp nên bà con nhân dân đã tích cực thu hoạch lúa mùa, nhờ sự trợ giúp của máy móc kỹ thuật hiện đại nên bà con nông dân đã giải phóng được sức lao động mang lại hiệu quả cao. Vụ mùa năm nay nhờ áp dụng các loại giống mới và các kỹ thuật vào thâm canh, làm cỏ, bón phân, phòng trừ hiệu quả các loại sâu bệnh, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn nên năng suất lúa bình quân ước đạt 56 tạ/ha.

Với diện tích 12ha lúa Bao thai muộn hiện tại lúa đã vào thời kỳ làm đòng, dự kiến trung tuần tháng 10 sẽ cho thu hoạch.

Trong thời gian tới, xã Đồng Quế tiếp tục chỉ đạo, vận động và hỗ trợ bà con nông dân tích cực tham gia sản xuất hoa mầu vụ Đông để góp phần tăng thu nhập và ổn định lương thực cho gia đình và thức ăn cho gia súc, gia cầm trong vụ Đông./.

Ngọc Yến

 

 

Ngày đăng: 16/09/2020