Tin kinh tế

Phương Khoan thu hoạch lúa mùa, triển khai trồng cây vụ đông năm 2020

Với phương châm tích cực, chủ động trong sản xuất vụ đông năm 2020 theo đúng khung thời vụ, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Phương Khoan đang tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa. Đồng thời, khẩn trương tiến hành làm đất sản xuất vụ Đông theo kế hoạch.

 

 

 

Vụ Mùa năm 2020 xã Phương Khoan gieo cấy 225ha, với các giống lúa chủ lực như:  X21, X23, BC15, HT1, Q5, TH33... các giống lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, cho năng suất cao, phù hợp với đồng đất, thổ nhưỡng của địa phương. Vụ mùa năm nay, lượng mưa khá nhiều nên đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây lúa và xuất hiện nhiều loại sâu bệnh gây hại, như bệnh bạc lá và bệnh đạo ôn, ngoài ra còn xuất hiện thêm sâu cuốn lá nhỏ, chuột gây hại giải rác... với sự chủ động trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh của bà con nông dân nên năng suất lúa bình quân của xã vẫn được đảm bảo.

Với phương châm "thu hoạch đến đâu, làm đất trồng cây vụ đông đến đó", cùng với tập trung thu hoạch nhanh chóng lúa mùa sớm, Phương Khoan khuyến khích bà con nông dân khẩn trương bắt tay vào sản xuất vụ đông. Để đảm bảo kế hoạch gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ, UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân chuẩn bị tốt các điều kiện như vật tư phân bón, cơ cấu giống và áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật để thực hiện gieo trồng đúng lịch thời vụ./.

Thu Hà

 

Ngày đăng: 14/09/2020