Tin kinh tế

Huyện Sông Lô phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển KT-XH

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua, Đảng bộ huyện Sông Lô luôn chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

 

Mô hình nuôi cá lồng trên Sông Lô tại xã Đức Bác

 

Đảng bộ và các Chi đảng bộ trong toàn huyện đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy các cấp và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể cho từng năm, trên từng lĩnh vực đưa ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo nhằm đạt kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các Chỉ thị, Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, của Đảng bộ tỉnh và huyện. Đặc biệt là Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/8/2008 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên” Nghị quyết đã đi vào cuộc sống tạo nên những chuyển biến tích cực làm thay đổi về nhận thức, tư duy và cách làm trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định rõ những thuận lợi và dự báo được những khó khăn, chủ động nắm chắc tình hình, nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đề ra các giải pháp để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Trong đó, đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất đai, khu, cụm công nghiệp, làng nghề. Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến mạnh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình dự án trên địa bàn để các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh. Chú trọng khai thác phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; có nhiều giải pháp tích cực, chủ động trong điều hành thu chi ngân sách, tăng cường phân cấp, đổi mới công tác phân bổ ngân sách theo hướng công khai, minh bạch, tăng chi đầu tư phát triển và chống nợ đọng xây dựng cơ bản; chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xử lý các vi phạm và giải quyết các tồn tại trên lĩnh vực tài nguyên môi trường. Vì vậy trong những năm qua, cũng như các địa phương trong tỉnh và trong cả nước chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết, dịch bệnh, biến động thị trường, chiến tranh thương mại... Song, Đảng bộ huyện Sông Lô đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Về lĩnh vực kinh tế của huyện đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,17%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 16,46%, thương mại - dịch vụ tăng 7,17%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 60,61 triệu đồng/người/năm (tăng 35,21 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, ước đến năm 2020 có tỷ trọng: Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 22,86% , Công nghiệp - xây dựng: 48,74%, Thương mại - Dịch vụ: 28,40%.

 

 

Mô hình cà chua ghép trên gốc cây cà tím của ông Vũ Văn Mịch, thôn Hồng Sen, xã Bạch Lưu

 

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế Đảng bộ huyện Sông Lô luôn coi trọng công tác bồi dưỡng, cập nhập kiến thức, nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý cũng như cán bộ công chức nên đã tạo ra sức lan tỏa, không khí làm việc đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng trong cải cách hành chính, môi trường đầu tư đã thu hút và hình thành phát triển nhiều dự án trên địa bàn....

Để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa giá trị cao với diện tích và quy mô lớn, huyện Sông Lô bắt tay vào thực hiện dồn thửa đổi ruộng từ năm 2016, tiến tới tích tụ ruộng đất. Tính đến hết 5/2020, đã có 17/17 xã, thị trấn đăng ký dồn thửa, đổi ruộng với diện tích trên 300 ha. Hiện nay đã có 7 xã đang thực hiện với diện tích 143,5ha.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” những năm qua cán bộ đảng viên trong toàn huyện đã phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, phát huy tiềm năng thế mạnh của đất nông, lâm, ngư nghiệp đưa những mô hình cây, con giống mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Người dân đã mạnh dạn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương, tạo đầu ra ổn định của sản phẩm và sản xuất hàng hóa tập trung tạo thế mạnh cho nông sản địa phương, tăng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác. Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình phát triển kinh tế vượt khó làm giàu trong lĩnh vực nông nghiệp, tiêu biểu như: Mô hình trồng nấm của ông Nguyễn Hoàng Sơn ở thôn Tân Phú, xã Nhân Đạo, cho thu nhập bình quân mỗi năm đạt hơn 600 triệu đồng; mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp chăn nuôi của gia đình ông Vũ Văn Mịch, thôn Hồng Sen, xã Bạch Lưu cho thu nhập bình quân mỗi năm đạt 300 triệu đồng; mô hình kinh doanh thức ăn chăn nuôi và nuôi lợn thịt của hộ ông Nguyễn Ngọc Huấn, thôn Yên Kiều, xã Tứ Yên cho thu nhập bình quân mỗi năm đạt 700 triệu đồng...

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Vit garment tại xã Đồng Thịnh, giải quyết việc làm cho gần 300 lao động với thu nhập trung bình 5 – 7 triệu đồng/người/tháng; Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Hoàng, xã Cao Phong, đi đầu trong sản xuất, xuất khẩu mây, tre, đan của địa phương, đạt doanh thu trung bình hơn 5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 200 lao động với thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng; Công ty TNHH Tiến Hiếu, xã Hải Lựu, chuyên sản xuất đá mỹ nghệ, doanh thu mỗi năm đạt hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập 9 – 10 triệu đồng/người/tháng... Theo thống kê, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Sông Lô giai đoạn 2015 - 2019, bình quân mỗi năm đạt tỷ lệ tăng trưởng 16,5%.

Đi đôi với kinh tế phát triển, đời sống văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao, các phong trào thi đua phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút đông đảo nhân dân cùng tham gia. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng càng ra sức thi đua học tập, lao động, đẩy mạnh phát triển kinh tế và tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới tới các thôn làng khu phố làm thay đổi cả về vật chất, tinh thần trong nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, gia đình và trẻ em được thực hiện có hiệu quả, an sinh xã hội được quan tâm...

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các mục tiêu phấn đấu thực hiện đều “do dân, vì dân” và lấy dân làm nòng cốt với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân; biến nghị quyết thành hành động và đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2019, 16/16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội có sự thay đổi mạnh mẽ, đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; Phấn đấu năm 2020 huyện Sông Lô được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Những kết quả trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Sông Lô đóng vai trò then chốt cho sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng; từng bước củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tin rằng với sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Lô sẽ đoàn kết, nỗ lực, vượt khó hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đã đề ra./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 09/09/2020