Tin Văn hóa xã hội

Phụ nữ huyện Sông Lô với phong trào phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”

Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực và hiệu quả, đặc biệt là phong trào phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” và cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

 

Phụ nữ UBND huyện Sông Lô hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam

 

Gia đình có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi cá nhân nói riêng và xã hội nói chung. Với phương châm tác động vào gia đình thông qua đối tượng trực tiếp là phụ nữ, nên các cấp phụ nữ trong huyện đã triển khai nhiều hoạt động tập trung vào tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện vai trò quan trọng của mình trong xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Thông qua tuyên truyền luật pháp, chính sách liên quan đến gia đình, kiến thức tiền hôn nhân, kỹ năng ứng xử, nghệ thuật làm vợ, làm dâu trong gia đình, kiến thức về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, tuyên truyền giáo dục hội viên, phụ nữ tiếp tục phát huy các giá trị, phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam; Hội phụ nữ đã triển khai học tập sâu rộng đến các tầng lớp phụ nữ nội dung Chỉ thị 49 của Ban Bí thư TW Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nội dung 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Phát động 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’. Ký cam kết thực hiện “Gia đình không có chồng, con nghiện ma tuý và vi phạm pháp luật”...Tổ chức và tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả 02 Đề án của Chính phủ đó là Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” với 4 phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới“Tự tin, Tự  trọng,Trung hậu, Đảm đang”, và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”...Qua đó Hội đã giúp cho chị em có thêm kiến thức hiểu biết để tự tin chăm sóc gia đình được tốt hơn.

Với tinh thần đổi mới, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế, các cấp Hội Phụ nữ đã phát huy tốt vai trò kết nối, khai thác nguồn lực, vận động hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tập trung tổ chức khảo sát thực trạng đời sống, việc làm và nắm bắt nhu cầu của các đối tượng phụ nữ, lập kế hoạch và triển khai thực hiện để đánh giá đúng đối tượng phụ nữ có khả năng, tiềm năng phát triển kinh tế, có giải pháp, hoạt động hỗ trợ cụ thể, phù hợp, đặc biệt ưu tiên giúp đỡ phụ nữ làm chủ về kinh tế. Hội Phụ nữ tập trung vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phụ nữ đổi mới tư duy, cách làm, mạnh dạn tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả, thân thiện với môi trường; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập; mở rộng các loại hình tiết kiệm, quan tâm đầu tư xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh giỏi,giúp nhau liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... Đặc biệt, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực giáo dục, vận động phụ nữ xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nỗ lực, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, khơi dậy sức sáng tạo của phụ nữ, đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển của quê hương.

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, hình thức phù hợp, các cấp Hội đã hỗ trợ, giúp đỡ 17.765 hộ phụ nữ nghèo, trong đó có 10.083 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, giúp 52,1% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Mặt khác, thông qua các phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, các cấp Hội đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, hình thành thói quen tiết kiệm thường xuyên; chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế; hỗ trợ, giúp nhau về giống, vốn, ngày công lao động...

Hội Phụ nữ các cấp cũng đã khai thác và quản lý hiệu quả các nguồn vốn tín dụng. Với nguồn vốn quản lý là trên 990 triệu đồng, các cấp Hội Phụ nữ đã cho 48.881 phụ nữ vay để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy nhiều mô hình phát triển kinh tế của các nhóm phụ nữ, thực hiện hiệu quả mục tiêu hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo. Đi đôi với hỗ trợ vốn vay, các cấp Hội đã tranh thủ khai thác các chương trình, dự án tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy, hải sản, kỹ thuật chế biến thực phẩm; tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trong và ngoài tỉnh; đồng thời hỗ trợ, vận động phụ nữ khôi phục, mở mang các ngành nghề, dịch vụ nông thôn, xây dựng và nhân rộng mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi... Cùng với đó, các cấp Hội đã tập huấn nghề, kỹ năng quản lý kinh doanh, thành lập các tổ hợp tác, xây dựng chuỗi giá trị, liên kết sản xuất kinh doanh với tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nữ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thu hút lao động nữ; giúp nữ chủ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay; tạo điều kiện để các hộ sản xuất kinh doanh khởi sự doanh nghiệp, tăng thu nhập, giải quyết việc làm.

Ngoài ra, Hội còn vận động hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả phong trào "làm theo tấm gương đạo đức của Bác”. Tiết kiệm để thoát nghèo, tạo nguồn vốn phát triển kinh tế, chăm lo giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động tại cơ sở thông qua các mô hình tiết kiệm như: “Hũ gạo tiết kiệm”, “Lợn nhựa tiết kiệm”, Tiết kiệm điện”…với tổng số tiền tiết kiệm lên tới hàng trăm triệu đồng cho hàng ngàn lượt hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình.. . Đồng thời triển khai tốt cuộc vận động xây dựng, sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo.Trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ đã vận động được trên 6,6 tỷ đồng, xây mới được 192 nhà, sửa chữa được 7 nhà “Mái ấm tình thương”, trao được gần 500 xuất học bổng đem lại niềm vui hạnh phúc cho các chị em, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng năm đã có trên 85% gia đình hội viên, phụ nữ đạt gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” và đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá tại khu dân cư, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về chiến lược gia đình đến 2020 do huyện  đề ra.

Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Sông Lô tiếp tục phát huy truyền thống, lãnh đạo phong trào phụ nữ trong huyện phát triển toàn diện để nâng cao vai trò và khẳng định vị thế của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm và là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện ngày càng giàu đẹp hơn.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 31/08/2020