Tin Văn hóa xã hội

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại xã Tân Lập huyện Sông Lô

          Trong những năm qua, công tác Dân số - KHHGĐ xã Tân Lập đã được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp thường xuyên và đồng bộ của các ban, ngành đoàn thể trong xã. Tuy nhiên mức chênh lệch giới tính khi sinh ở Tân Lập vẫn rất cao và ở mức đáng báo động, đòi hỏi phải có các giải pháp và tích cực, đồng bộ nhằm giảm thiểu mức chênh lệch giới tính khi sinh.

 

 

Tỷ lệ giới tính khi sinh tại Tân Lập hiện nay là 172 bé trai/100 bé gái

 

          Có thể nói, mất cân bằng giới tính khi sinh đang là vấn đề nan giải, ảnh hưởng đến quy luật tự nhiên, ổn định trật xã hội, vấn đề phát triển kinh tế xã hội và cấu trúc gia đình, nòi giống Việt thế hệ mai sau. Từ năm 2015 đến nay, Tân Lập cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Sông Lô, số trẻ em trai sinh ra cao hơn số trẻ em gái đang ở mức báo động về mất cân bằng giới và giới tính khi sinh. Theo số liệu thống kê từ Ban Dân số xã, năm 2015 tỷ số giới tính khi sinh là 138 bé trai/100 bé gái; năm 2016 là 122 bé trai/100 bé gái; năm 2017 là 196 bé trai/100 bé gái; năm 2018 là 111 bé trai/100 bé gái; năm 2019 là 104 bé trai/100 bé giái; 6 tháng đầu năm 2020 là 172 bé trai/100 bé gái. Như vậy, mức chênh lệch giới tính khi sinh của Tân Lập trong 5 năm qua đã vượt quá mức cho phép là 130 nam/100 nữ, theo số liệu thống kê những năm sau có giảm so với năm trước nhưng vẫn còn rất cao so với yêu cầu đặt ra và đang ở trong tình trạng đáng báo động.

          Việc mất cân bằng giới tinh khi sinh của Tân Lập cao được xác định  là do một số nguyên nhân sau: Do quan niệm, phong tục tập quán, tâm lý xã hội truyền thống, con trai để “nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên”, “trọng nam khinh nữ” ăn sâu vào tiềm thức của người dân; nhiều gia đình đã có cả nam và nữ nhưng khi điều kiện kinh tế phát triển nên muốn sinh thêm con để dự phòng rủi do; nhiều gia đình lạm dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi ngay từ trước lúc mang thai, hoặc trước khi sinh...Những hệ lụy này đã tạo ra những áp lực cho người phụ nữ về việc phải sinh được con trai cũng như ảnh hưởng đến địa vị, kinh tế, xã hội, sức khỏe sinh sản và sự  sinh tồn của người phụ nữ.

          Để thực hiện các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, các cấp các ngành và chính quyền địa phương xã Tân Lập cần thực hiện một số các giải pháp trọng tâm sau: Tăng cường, nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục và vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể địa phương, người có uy tín trong cộng đồng trong việc phòng ngừa, mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản quy định, nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh cho các cơ sở y tế, dịch vụ y tế có liên quan; thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất các cơ sở y tế có dịch vụ siêu âm, nạo phá thai đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

          Tổ chức và duy trì thường xuyên sinh hoạt định kỳ các CLB phụ nữ không sinh con thứ 3 giúp nhau phát triển kinh tế; tổ chức các hội nghị, truyền thông và chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và nuôi con thành đạt của các hộ gia đình có 2 con gái; tổ chức khám định kỳ sức khỏe cho phụ nữ...

          Để thu hẹp dần sự chênh lệch giới tính khi sinh không chỉ cần sự vào cuộc của các cấp, ngành trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, thái độ và chuyển đổi hành vi của người dân, mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng trong việc chấp hành tốt các quy định về Dân số-KHHGĐ.

Bích Ngọc – Thu Hà

 

 

Ngày đăng: 25/08/2020