Tin kinh tế

Nông dân Yên Thạch chăm sóc lúa vụ Mùa năm 2020

Để đảm bảo đạt năng suất, sản lượng lúa vụ Mùa 2020, sau khi gieo cấy xong, bà con nông dân xã Yên Thạch, huyện Sông Lô đã tích cực thăm đồng chăm sóc và thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại lúa. Nhờ có sự chủ động đó mà diện tích lúa Mùa của xã hiện đang đẻ nhánh khỏe và phát triển tốt.

 

 

Vụ Mùa 2020, xã Yên Thạch gieo cấy 162 ha lúa, gồm các giống lúa như: Thiên ưu 8, RVT, KD18, BC 15, TH 3-5....Trong những ngày điều kiện thời tiết mưa, nắng xen kẽ như hiện nay, để hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại, cùng với phun thuốc phòng trừ theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, bà con nông dân còn bón phân đón đòng, phát quang bờ ruộng nhằm làm mất nơi cư trú, cản trở sự phát triển của sâu bệnh và chuột gây hại. Do thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bảo vệ nên diện tích lúa đang sinh trưởng phát triển tốt, chuẩn bị bước vào giai đoạn làm đòng.

Để phòng trừ sâu bệnh hại lúa, bà con nông dân cần theo dõi các bản tin dự báo tình hình sâu bệnh hại qua các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh hại. Cập nhật thông tin dự tính, dự báo của cơ quan chuyên môn trong công tác bảo vệ thực vật. Đặc biệt là tuân thủ các biện pháp hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông và cơ quan chuyên môn để phòng trừ sâu, bệnh hại lúa một cách hiệu quả, an toà.

Bích Ngọc


Ngày đăng: 12/08/2020