Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Những ngày này, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. 

 

 

Huyện Sông Lô đã tổ chức quán triệt tới tất cả các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên về kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội như tiểu ban nhân sự, tuyên truyền, văn kiện, tổ chức phục vụ. Xác định rõ việc tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, trước đó, Huyện ủy Sông Lô đã chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị, tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Do có sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy từ ngày 6 - 29/5, 44 chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đủ số lượng cấp ủy theo phương án nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, bầu đủ đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III.

Huyện đã tổ chức các hội nghị thảo luận lấy ý kiến tham gia, đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy qua các thời kỳ; đồng thời xin ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của Đảng bộ cấp cơ sở, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm bảo đảm dân chủ, phát huy cao nhất trí tuệ của tập thể. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ III đã hoàn thành, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Dự thảo Báo cáo chính trị đã tập trung đánh giá sát thực những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác nhân sự được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt chú trọng, thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn, tiến hành chặt chẽ, tạo sự nhất trí, đoàn kết, thống nhất cao. Căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác cán bộ cũng như tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực thực tiễn của cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành việc xây dựng đề án nhân sự cấp huyện, đưa ra thảo luận tại hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cấp ủy đương nhiệm và cán bộ dự nguồn đảm bảo theo Quy định của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Huyện ủy Sông Lô còn tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ tốt đại hội. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiều hình thức tuyên truyền về Đại hội được thực hiện như: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp, qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Trên hệ thống  truyền thanh và Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện, Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao đã tập trung tuyên truyền những kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; phản ánh không khí phấn khởi và tin tưởng, những ý kiến đóng góp, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gửi tới Đại hội; đưa các thông điệp tuyên truyền hướng về đại hội trên các pa nô lớn.

Cùng với đó, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 05- 7/7/2020. Với tinh thần đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Đây cũng chính là dịp để huyện Sông Lô tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

Lệ Quyên

 


Ngày đăng: 03/08/2020