Thời sự tổng hợp

Sông Lô hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện

          Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 05- 7/7/2020. Hiện, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất.

 

 

          Để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện thành công tốt đẹp, tư tưởng chỉ đạo của Huyện ủy Sông Lô là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên từ việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội đến công tác nhân sự phải đúng quy định của Điều lệ Đảng.

          Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội đã được các tiểu ban hoàn tất chu đáo. Trong đó, công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ; việc giới thiệu đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo quy định. Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm BCH đã hoàn thành. Cùng với đó, cơ sở vật chất chuẩn bị cho Đại hội cũng được chuẩn bị chu đáo. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được đảm bảo.

          Tại các xã, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Đồng thời tin tưởng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân trong huyện.

Bích Ngọc


Ngày đăng: 03/08/2020