Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô- Kết quả bước đầu thực hiện việc sáp nhập trường học

Thời gian qua, ngành giáo dục huyện Sông Lô đã từng bước thực hiện sắp xếp, thu gọn đầu mối và tinh giản biên chế theo đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

 

 

Trường Tiểu học Hải Lựu sau khi sáp nhập ổn định tổ chức các hoạt động dạy và học, chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên

 

Thực hiện Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã: Hải Lựu, Cao Phong, Bạch Lưu, Nhạo Sơn, Như Thụy, Tứ Yên thực hiện việc xây dựng đề án sáp nhập trường. Trong đó, 02 xã: Hải Lựu và Cao Phong thực hiện sáp nhập các trường cùng cấp tiểu học; còn lại 04 xã: Bạch Lưu, Nhạo Sơn, Như Thụy, Tứ Yên thực hiện sáp nhập các trường Tiểu học, THCS thành trường liên cấp Tiểu học và THCS.

Tính đến hết tháng 5/2020, các địa phương đã hoàn thành kế hoạch. Xã Hải Lựu thực hiện sáp nhập Trường Tiểu học Hải Lựu với Trường Tiểu học Hải Lựu A trong tháng 9/2018. Xã Cao Phong thực hiện sáp nhập Trường Tiểu học Cao Phong với Trường Tiểu học Cao Phong A trong tháng 9/2018. Xã Bạch Lưu sáp nhập Trường Tiểu học Bạch Lưu với Trường THCS Bạch Lưu thành Trường Tiểu học và THCS Bạch Lưu trong tháng 5/2020. Xã Nhạo Sơn sáp nhập Trường Tiểu học Nhạo Sơn với Trường THCS Nhạo Sơn thành Trường Tiểu học và THCS Nhạo Sơn trong tháng 5/2020. Xã Như Thụy sáp nhập Trường Tiểu học Như Thụy với Trường THCS Như Thụy thành Trường Tiểu học và THCS Như Thụy trong tháng 5/2020. Xã Tứ Yên sáp nhập Trường Tiểu học Tứ Yên với Trường THCS Tứ Yên thành Trường Tiểu học và THCS Tứ Yên trong tháng 5/2020.     

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có 48 trường học từ Mầm non đến THCS (17 trường Mầm non, 13 trường Tiểu học, 14 trường THCS, 04 trường Tiểu học&THCS). Sau sáp nhập, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các đơn vị được thực hiện phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và vị trí việc làm. Theo đó, các đơn vị trường học nhanh chóng kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể, hội đồng nhà trường và các tổ chuyên môn; xây dựng quy chế hoạt động; xây dựng phương án xử lý cơ sở vật chất theo đúng quy định của pháp luật nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư, tinh gọn bộ máy theo hướng chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao hơn.

Việc sáp nhập các trường về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu dạy học của các nhà trường, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên, nhân viên của các nhà trường. Việc sáp nhập các trường về cơ bản giảm được một số đầu mối trong nhà trường như: giảm 01 Hiệu trưởng, 01 kế toán, 01 Tổng phụ trách Đội, 01 Chủ tịch công đoàn. Đối với biên chế giáo viên tại mỗi nhà trường vẫn không thay đổi so với trước khi sáp nhập, Phòng GD&ĐT rà soát giáo viên, nhân viên các nhà trường đã sáp nhập để điều chuyển từ trường thừa sang trường thiếu trên địa bàn huyện. Nhờ thực hiện tốt công tác tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các đơn vị yên tâm công tác. Về chất lượng giáo dục, đối với 02 trường Tiểu học được sáp nhập từ năm 2018 do khắc phục được tình trạng thừa thiếu giáo viên văn hóa, giáo viên chuyên ngành nên chất lượng giáo dục của các nhà trường về cơ bản ổn định có nhiều mặt tiến bộ hơn so với trước khi sáp nhập; tỷ lệ học sinh đến lớp, học sinh tham gia thi học sinh giỏi, học sinh đạt kết quả cao trong học tập tăng cả về số lượng và chất lượng; chất lượng bữa ăn của học sinh bán trú được nâng lên, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng… như  trường Tiểu học Hải Lựu. Đối với 04 trường liên cấp Tiểu học &THCS do được sáp nhập vào tháng 05/2020 nên chất lượng giáo dục chưa đánh giá được mà chỉ đánh giá theo các trường theo mỗi bậc học. Trong các năm học tiếp theo Phòng GD&ĐT theo dõi các nhà trường trên để có đánh giá cụ thể và có những giải pháp cho nâng cao chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, công tác sắp xếp lại các đơn vị trường học vẫn còn một số hạn chế, bởi khi tiến hành sáp nhập, đối với các trường Tiểu học &THCS do chưa có cơ chế thực hiện về chế độ chính sách nên việc điều động giáo viên chuyên ngành của các bậc học còn gặp nhiều khó khăn, các giáo viên mỗi bậc học thường đảm nhiệm các công việc chuyên môn của bậc học mình nên chưa giải quyết được tình trạng thừa thiếu giáo viên đối với các đơn vị này. Do chưa có hướng dẫn về đánh giá chuyên môn cũng như các hoạt động khác của trường TH &THCS dẫn đến còn lúng túng và nhiều bất cập. Ngoài ra, các trường được sáp nhập có khoảng cách tương đối xa nhau trên 1km (trường TH Cao Phong thuận lợi hơn vì 2 trường gần nhau, trường TH&THCS Nhạo Sơn tuy gần nhau nhưng phải đi qua đường không an toàn). Vì vậy việc sử dụng các cơ sở vật chất dùng chung như nhà đa năng, phòng ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật…. của các trường không thực hiện được nên trong quá trình đầu tư về cơ sở vật chất vẫn phải đầu tư thành 02 trường riêng biệt. Do vị trí của các nhà trường tương đối xa nhau nên các hoạt động chung của nhà trường như khai giảng năm học mới, mít tinh kỷ niệm các ngày lễ trong năm, tổng kết năm học… các em phải di chuyển xa. Bên cạnh đó, hiện nay chưa có Hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm định và chuẩn quốc gia đối với trường liên cấp TH&THCS (Bậc TH đánh giá theo Thông tư 17/2018 của Bộ GD&ĐT, bậc THCS đánh giá theo Thông tư 18/2018 của Bộ GD&ĐT) nên các nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.

Việc sáp nhập các đơn vị trường học là một hoạt động tích cực làm tinh giản bộ máy biên chế, góp phần đổi mới công tác hành chính; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo môi trường học tập an toàn, thân thiện, hiệu quả và bình đẳng cho học sinh. Trong thời gian tới, ngành giáo dục Sông Lô mong rằng các cơ quan cấp trên cần sớm có chế chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên công tác tại các trường Tiểu học &THCS phù hợp với đặc thù của mỗi nhà trường; Có cơ chế phân bổ ngân sách, các nguồn đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường theo hướng trường chuẩn; có cơ chế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường Tiểu học &THCS tại cùng một địa điểm; có kế hoạch thuyên chuyển CBQL, GV, NV tại các trường đã được sáp nhập phù hợp để việc sáp nhập mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 02/08/2020