Thời sự tổng hợp

HĐND huyện Sông Lô bế mạc kỳ họp thứ 14 khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 28/7/2020, Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Sông Lô khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục làm việc. Các đồng chí: Trần Công Ngôn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Quang Tài - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đỗ Huy Chiến – UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và đại biểu HĐND huyện khoá I nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Trong buổi chiều, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc phức tạp; nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau rồn thửa đổi ruộng; xây dựng cống rãnh thoát nước thải; thực trạng lao động việc làm, giải pháp hướng nghiệp cho lao động việc làm nông thôn…

 

 

Đồng chí Phan Quang Tài - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

 

 

Đồng chí Hoàng Đức Dũng - HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thảo luận một số kinh nghiệm trong xây dựng cống, rãnh nước thải môi trường

 

Tiếp đó, Kỳ họp biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết cụ thể như: Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về Thực trạng và kết quả hoạt động của các trạm y tế trên địa bàn huyện; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2019; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đpạn 2016 – 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về việc xin chủ trương đề nghị HĐND huyện giao UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của huyện.

 

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021, đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện Sông Lô khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 của huyện, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II. HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành trong huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Khắc phục tác động của đại dịch Covid - 19 để phát triển nền kinh tế của huyện, trong đó tiếp tục ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II,  Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chủ động phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai; đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung quyết liệt hơn nữa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xử lý giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thực hiện việc rà soát các dự án đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ để khởi công thực hiện ngay các dự án, có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh. Tăng cường củng cố quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Sau kỳ họp này, các Tổ đại biểu HĐND huyện sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri và báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri toàn huyện…

Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa I đã thành công tốt đẹp. Với niềm tin tưởng sâu sắc, HĐND huyện kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Lệ Quyên- Thu Hà

 

 

Ngày đăng: 29/07/2020
Các tin cùng chuyên mục