Thông tin cần biết

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2 kỳ thi xét tuyển giáo viên mầm non đã qua thi tuyển và hợp đồng chỉ tiêu được Hội đồng nhân dân tỉnh giao từ năm 2016 đến năm 2019

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 

Ngày đăng: 25/07/2020