Thời sự tổng hợp

HĐND huyện Sông Lô khai mạc kỳ họp thứ 14 (kỳ họp giữa năm 2020)

Sáng ngày 28/7/2020, HĐND huyện Sông Lô khoá I, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ XIV. Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và đại biểu HĐND huyện khoá I nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các đồng chí: Trần Công Ngôn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Quang Tài - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đỗ Huy Chiến – UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp.

 

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Công Ngôn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Kỳ họp thứ XIV HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021 là kỳ họp với những nội dung quan trọng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm và định hướng phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng trong năm 2020. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm trước cử tri toàn huyện, nêu cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn trao đổi, chất vấn, tập trung trí tuệ để bàn và quyết nghị những nội dung trọng tâm, đảm bảo chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong toàn huyện.

 

 

 

Đồng chí Trần Công Ngôn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể tích cực thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT- XH. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đánh giá kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy tình hình KH-XH của huyện ổn định và phát triển; xây dựng NTM tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện ổn định; Tổng giá trị sản xuất ngành Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành đạt trên 900 tỷ đồng, trong đó ngành nông nghiệp hơn 800 tỷ đồng.

Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Phú, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Lô II và cụm công nghiệp Đồng Thịnh đang có chuyển biến tích cực. Thu ngân sách đạt 66% kế hoạch giao; quản lý đầu tư, nợ đọng trong XDCB từng bước được kiểm soát tốt hơn. Công tác quy hoạch và xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc, tập trung vào các công trình trọng điểm nên đạt hiệu quả cao. Quản lý nhà nước về Tài nguyên – MT đã có nhiều chuyển biến tích cực: Hoàn thiện về cơ bản giao đất dịch vụ, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, lập bản đồ địa chính chính quy và từng bước giải quyết những tồn tại về vi phạm đất đai; quản lý đầu tư, nợ XDCB ở cấp xã từng bước được kiểm soát tốt hơn. Công tác GD&ĐT được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện cơ bản ổn định. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động xây dựng NTM- đô thị văn minh có sự phối hợp tốt với UB MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nên đã đạt được những kết quả thiết thực. Phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; văn hóa văn nghệ có chiều hướng phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ. Cải cách hành chính nhất là cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được tập trung thực hiện. Công tác lao động việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, công tác giảm nghèo đạt khá; an ninh chính trị được giữ vững, nhiệm vụ quốc phòng đạt kết quả tốt…

 

 

Đồng chí Đỗ Huy Chiến – UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua các Tờ trình của Thường trực HĐND huyện

 

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe thông qua: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của nhân dân 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo của UBND huyện về: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước của địa phương 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2019; sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020 và nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020. Báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo của UBND huyện về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện đề nghị ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc ban hành Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về Thực trạng và kết quả hoạt động của các trạm y tế trên địa bàn huyện.

Thông qua Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn  quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2019; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đpạn 2016 – 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc xin chủ trương của HĐND huyện giao cho UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

 

 

Đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

 

Tiếp đó, kỳ họp thông qua: Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện về phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm 2020; việc thực hiện nhiệm vụ thu chi, chi ngân sách nhà nước ở địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2019; Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2019, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020 và nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện: Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2019 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về: Kết quả công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Các báo cáo của UBND huyện: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.

Trong buổi chiều cùng ngày, Kỳ họp thứ XIV HĐND huyện Sông Lô khoá I, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ tiếp tục với các nội dung: Thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; biểu quyết thông qua các Nghị Quyết…/.                                                                     

Lệ Quyên- Thu Hà

Ngày đăng: 28/07/2020