Tin kinh tế

Hội nông dân xã Nhân Đạo thực hiện tốt công tác Hội và phong trào giúp nhau phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Nhân Đạo đã bám sát vào sự chỉ đạo của Hội Nông dân huyện Sông Lô, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã. Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, cùng với việc củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội nông dân xã Nhân Đạo đã đẩy mạnh công tác vân động, tuyên truyền, phối hợp với các cấp, các ngành, liên kết hoạt động, chuyển giao khoa học kỹ thuật tới cán bộ, hội viên, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hiện nay, Hội nông dân xã Nhân Đạo có 10 chi hội nông dân. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 đã kết nạp được 52 hội viên, đưa tổng số hội viên trong toàn xã đến nay là 1.093 hội viên, đạt 75,3% so với hộ nông nghiệp. Hàng năm Hội luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Quan tâm đẩy mạnh, vận động cán bộ, hội viên, nông dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút được 840 cán bộ hội viên nông dân tham gia. Tổ chức 22 cuộc tuyên truyền, giáo dục thu hút được trên 2.000 lượt hội viên nông dân. Tiếp nhận và trao tặng 02 xuất quà của UBMTTQ huyện phân bổ cho 02 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết, trị giá 300.000đ/suất bằng 600.000đ; Tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ với số tiền là 1.500.000đ. Tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực hiệu quả.

Phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức được 06 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng thuốc BVTV, sử dụng phân bón phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng với 425 lượt hội viên tham gia.

Hiện nay 100% chi hội đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp, thu hút 1.070 hội viên đăng ký thi đua, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Điển hình như: Mô hình sản xuất hàng hóa, chăn nuôi, dịch vụ của hội viên Nguyễn Văn Anh - chi hội Hồng Sinh; mô hình nuôi gà thả vườn kết hợp cây ăn quả của hội viên Lê Minh Phương, Trần Văn Đông, Lê Văn Hiếu - chi hội Hồng Sinh, mô hình chăn nuôi lợn của hội viên Vũ Văn Trọng - chi hội Minh Tân, mô hình nuôi ong mật của hội viên Bùi Quang Hảo - chi hội Hồng Sinh, Nguyễn Văn Tiến - chi hội Lê Lợi, Trần Văn Thực - chi hội Thống nhất, mô hình Nuôi trồng nấm của hội viên Nguyễn Hoàng Sơn - chi hội Trần Phú,  mô hình sản xuất đồ gỗ nội thất của hội viên Trần Huy Hiệu - chi hội Tiền Phong, mô hình dịch vụ tổng hợp của hội vên Nguyễn Văn Thêm - chi hội Tiền Phong; mô hình sản xuất vật liệu xây dựng hội viên Phạm Văn Khang - chi hội Minh Tân, Đỗ Văn Chữ - chi hội Đồng Tâm. Đặc biệt mô hình chăn nuôi bò sinh sản ông Nguyễn Quang Sơn - chi hội Đại Nghĩa từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân nâng tổng số đàn bò của hộ gia đình lên 7 con, trong 6 tháng đầu năm đã cho thu nhập 45 triệu đồng từ việc bán bò con...

Chất lượng và hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế ngày càng được nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút hàng chục lao động cho thu nhập  từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao mức sống, ổn định xã hội, tạo lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức hội. Số hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cho thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng/6 tháng là 45 hội viên.

Hội Nông dân xã đã phát huy nguồn vốn từ quỹ của chi hội với tổng số tiền trên 735 triệu đồng  cho 115 lượt hội viên vay, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, nguồn vốn vay của NHCSXH, NHNN&PTNT, các hộ vay đã giải quyết việc làm cho hội viên và tăng thu nhập. Tổng dư nợ NHCSXH hiện nay của Hội là 5,7 tỷ đồng, công tác giải ngân đảm bảo đúng  đối tượng, không có nợ quá hạn.

Duy trì dự án chăn nuôi bò sinh sản từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh với 390 triệu đồng cho 14 hộ vay, dự án hoạt động có hiệu quả. Điển hình hộ chăn nuôi có hiệu quả như hộ, ông Nguyễn Quang Sơn - chi hội Đại nghĩa. Bên cạnh đó Hội Nông dân xã còn phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp cung cấp thông tin giá cả vật tư nông nghiệp, hàng hóa nông sản, tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng sản xuất cho cán bộ, hội viên, nông dân và chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp. Hội viên nông dân tham gia các buổi tư vấn pháp lý của huyện, của tỉnh tổ chức về hướng dẫn, trợ giúp pháp lý trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời chú trọng thực hiện phong trào xây dựng  gia đình văn hóa, thôn dân cư văn hóa kết quả tỷ lệ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa là 1.058 hội viên đạt 99,5%.

Phát huy những kết quả đạt được, Hội nông dân xã Nhân Đạo tiếp tục tập trung tăng cường công tác tuyên truyền giúp hội viên nắm vững các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng công tác phát triển hội viên, đổi mới phương thức hoạt động Hội, duy trì và phát triển các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế góp phần phát triển kinh tế địa phương và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Ngọc Yến

 

 


Ngày đăng: 25/07/2020