An ninh quốc phòng

Sông Lô tăng cường công tác tự quản về an ninh, trật tự

Trong thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Sông Lô luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của nhân dân. Từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã xuất hiện nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự và đã đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả, trở thành phong trào tự giác trong từng thôn dân cư và mỗi đơn vị trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội của địa phương.

 

 

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 quy định về khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, huyện Sông Lô đã triển khai tại các xã, thị trấn. Đặc biệt là các xã thuộc cụm an ninh trật tự khu vực giáp ranh như xã Bạch Lưu, Quang Yên, Lãng Công.

Hiện nay xã Bạch Lưu đã xây dựng 30 Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự, xây dựng được hương ước, quy ước, chương trình hoạt động, bầu ban tổ trưởng, tổ phó để điều hành mọi hoạt động của tổ. Toàn xã có 919/919 hộ đều tham gia vào sinh hoạt Tổ liên gia tự quản;

Xã Lãng Công xây dựng 02 mô hình: Xã Lãng Công bình yên văn hóa và Mô hình Phòng chống tội phạm mua bán người được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó Lãng Công xã đã xây dựng được 70 mô  hình tổ liên gia tự quản với 1.908 hộ tham gia; 10 tổ hòa giải với 50 thành viên tham gia, 10 tổ dân vận với 50 thành viên tham gia, 3 cổng trường trật tự an toàn về giao thông, thực hiện mô hình liên kết vùng giáp ranh với 4 đơn vị;

Xã Quang Yên xây dựng được mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự với 67 hộ gồm 129 nhân khẩu.

Có thể nói hoạt động của các mô hình và các tổ tự quản trên đã nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn trong công tác phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn mua bán người, đặc biệt là hoạt động đưa người vượt biên trái phép qua biên giới.

Theo số liệu báo cáo của Công an huyện Sông Lô, 5 năm qua phát huy vai trò của các mô hình tổ tự quản, đặc biệt là địa bàn các xã cụm an ninh trật tự khu vực giáp danh có 75 trường hợp phụ nữ xuất cảnh trái phép vào địa bàn, 145 lượt người nước ngoài vào địa bàn mục đích thăm thân; tình hình trật tự an toàn xã hội  có 171 đối tượng thuộc diện quản lý; xảy ra 172 vụ liên quan đến ANTT, truy cứu trách nhiệm hình sự là 99 vụ với 153 đối tượng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự 73 vụ với 116 đối tượng; xảy ra 49 vụ tai nạn, va chạm giao thông đường bộ làm chết 03 người, bị thương 73 người.

Công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại địa bàn các xã giáp ranh được đảm bảo liên tục, các xã đã phối hợp với công an cấp trên điều tra làm rõ 21 vụ với 28 đối tượng; quản lý đối tượng và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa 30 đối tượng vào diện giáo dục; lập hồ sơ thi hành quyết định đưa 24 đối tượng vào Trung tâm cai nghiện bắt buộc, 5 đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản trong mỗi thôn dân cư về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, thiếu tính thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức phát động phong trào còn đơn điệu, thiếu sáng tạo, đôi khi vẫn còn hình thức. Nhiều mô hình trong khu dân cư chưa được nổi bật,  nhất là ở các địa bàn giáp ranh nên chưa huy động, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thường xuyên; một bộ phận nhân dân còn chủ quan, thiếu tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các thế lực thù địch, ý thức tự giác chấp hành pháp luật còn hạn chế dẫn đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa đủ mạnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại khu dân cư, xã, thị trấn, đặc biệt là các xã giáp danh, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan, ban,  ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu đúng, đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cảnh báo kịp thời phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, qua đó để nhân dân biết, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật với chính quyền và các cơ quan chức năng.

UBND các xã, thị trấn chủ trì cùng Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể căn cứ tình hình thực tiễn của từng địa phương rà soát các mô hình tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn; tập trung xây dựng, củng cố lại các mô hình tự quản tại thôn dân cư trên địa bàn, trong đó tập trung ưu tiên chỉ đạo tại các địa bàn khu vực giáp ranh với tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Phú Thọ, huyện Lập Thạch vùng dân tộc, khu vực phức tạp về an ninh trật tự.

UBND các xã cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, củng cố, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn; những nơi có tình hình phức tạp, nổi cộm về ANTT, các hoạt động vi phạm pháp luật và tội phạm, phải có kế hoạch củng cố, huy động nhiều lực lượng tham gia nhưng phải rõ đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Củng cố các mô hình, tổ tự quản về an ninh trật tự. Phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết có hiệu quả các tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở. Thông tin tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là về hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để qua đó vừa định hướng dư luận, vừa khích lệ nhân dân tích cực tham gia phong trào tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội./.

Ngọc Yến 

Ngày đăng: 24/07/2020