An ninh quốc phòng

Tòa án Nhân dân huyện Sông Lô làm tốt công tác xét xử và giải quyết các vụ án

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư ”, những năm qua, Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Sông Lô không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xét xử các vụ án, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện.

 

 

Ngay từ đầu năm, TAND huyện Sông Lô đã bám sát sự chỉ đạo của Tòa án nhân dân tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để xây dựng kế hoạch, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, không để tồn đọng, kéo dài. Để nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án. Tòa án nhân dân huyện Sông Lô luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao; Quán triệt cho đội ngũ cán bộ nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng; thể hiện tinh thần làm việc công minh, đúng mực, tôn trọng, lắng nghe ý kiến từ nhân dân; đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của đương sự theo quy định của pháp luật... Các thẩm phán, thư ký tích cực học tập, nghiên cứu, cập nhật các loại văn bản mới ban hành; thường xuyên chia sẻ, trao đổi nghiệp vụ, tìm những giải pháp hiệu quả nhất trong quá trình thụ lý, thu thập tài liệu, giải quyết vụ án. Cùng với đó, việc áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành được TAND huyện quan tâm, giúp hoạt động xét xử, giải quyết các công việc được nhanh chóng và thuận lợi.

Với những nỗ lực đó, trong năm 2019, TAND huyện Sông Lô đã thụ lý 324 vụ án, gồm: 445 vụ Hình sự, 84 vụ Dân sự, 195 vụ Hôn nhân và Gia đình; đã giải quyết 311 vụ án, gồm 45 vụ Hình sự, 78 vụ Dân sự, 191 vụ Hôn nhân Gia đình. Tỷ lệ giải quyết án đạt trên 95%. Các bản án do TAND xét xử đều áp dụng đúng quy định của pháp luật, đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội hay để lọt tội phạm, không có án bị hủy hoặc sửa lỗi. Tỷ lệ hòa giải thành trong án dân sự đạt trên 70%. Công tác thi hành án hình sự đạt 100%, các bản án có hiệu lực được thi hành đúng quy định, trong năm 2019 đã ra 88 quyết định thi hành án. Cùng với việc xét xử nghiêm minh các loại án, Toà án huyện Sông Lô đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phiên toà, đặc biệt là thông qua công tác xét xử lưu động công khai, qua đó đã giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong công tác xét xử án hình sự, Toà án nhân dân huyện đã thực hiện tốt các nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014, áp dụng Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xem xét theo hướng có lợi cho người phạm tội. Đặc biệt là các nguyên tắc suy đoán vô tội, tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách Tư pháp, bảo đảm tính dân chủ, công bằng, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Hình phạt mà các Hội đồng xét xử đã tuyên đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, răn đe, trừng trị tội phạm, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. Các vụ án thụ lý và xét xử đều được giải quyết trong thời hạn luật định, thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục quy định trước, trong và sau phiên tòa; xét xử đúng người, đúng tội, đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo trong các vụ án có đồng phạm.

Xác định công tác hội thẩm nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, TAND huyện thường xuyên phối kết hợp, trao đổi với các cơ quan, đơn vị nơi có hội thẩm công tác, tạo điều kiện thuận lợi để các vị hội thẩm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử mà đảng và nhân dân trong huyện đã tín nhiệm giao phó. Để đảm bảo cho hoạt động xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật, TAND huyện đã chủ động phối hợp với trưởng đoàn hội thẩm, bố trí sắp xếp để các hội thẩm được tham gia xét xử một cách đồng đều; Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các hội thẩm Nhân dân để kịp thời trao đổi thông tin, trao đổi về công tác chuyên môn nghiệp vụ, nhất là những văn bản mới được ban hành hoặc có sửa đổi bổ sung, để các Hội thẩm kịp thời nắm bắt và vận dụng vào quá trình xét xử.

Xác định nhiệm vụ trong năm 2020, TAND huyện Sông Lô tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Huyện ủy Sông Lô về công tác cải cách tư pháp; đẩy nhanh tiến độ và nâng chao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; với phương châm là “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cải cách, gắn với thực hiện nghiêm chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng”, nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức toà án nhân dân, đáp ứng tốt yêu cầu về công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới./.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 17/07/2020